Pages

IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
Ivan Radovac
Cilj ovog diplomskog rada je analizirati i objasniti izbor metala za izradu implantata u ljudskom tijelu. Posebna pažnja se posvećuje prije svega korozijskoj problematici visokolegiranih čelika koji su pod utjecajem agresivnog medija(u biološkom okolišu). Pobliže će se objasniti pojmovi biokompatibilnosti i biofunkcionalnosti materijala koji su od krucijalne važnosti prilikom izbora materijala za ugradnju implantata. Fokus je na materijalima koji se upotrebljavaju u medicini i...
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Fikreta Ljevaković
Rad se temelji na analizi izbora optimalnog konstrukcijskog materijala u kotlogradnji. Prvim dijelom rada dat je kratak osvrt na koroziju i korozijsko djelovanje koji predstavljaju jedan od temeljnih problema konstrukcijskih materijala, a samim time utječu na gospodarstvo svake zemlje zbog čega je izbor optimalnog konstrukcijskog materijala izrazito važan. Od iznimne je važnosti biti upoznat s tim kako se koji konstrukcijski materijal ponaša i kako korozija djeluje na isti u...
IZBOR TEHNOLOGIJE OBRADE VODE ZA TEHNOLOŠKE POTREBE
IZBOR TEHNOLOGIJE OBRADE VODE ZA TEHNOLOŠKE POTREBE
Matko Dokuzović
Rad se temelji na analizi tehnologije obrade vode za tehnološke potrebe. U prvom dijelu rada je analizirana problematika korozije, vrste korozije, te ekonomski značaj korozije uz poseban naglasak na elektrokemijsku koroziju metala, te njen tok i intenzitet. Nadalje se pojašnjavaju tipovi vode za industrijsku upotrebu, te obrada te vode do željenih svojstava za upotrebu. Na kraju rada je opisano kompletno postrojenje za pripremu vode za parne kotlove. Sirova voda sadrži nečistoće i...
IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
Domagoj Tori
U ovome radu opisana je tehnologija izrade i popravak alata za kovanje u autoindustriji, gdje ćemo govoriti o načinima obrade, materijalu koji se koristi, svojstvima dobivenim toplinskom obradom i o točnosti tih alata u kovanju otkivaka. Navest ćemo razne postupke za izradu gravure u alatu za kovanje s kojim dobivamo tražene dimenzije i točno izrađen otkivak koji želimo proizvoditi. Prikazat će se i slikama pokazati točno određeni alat za otkivak koji se proizvodi u pogonu i...
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Tomislav Bošnjaković
U radu su opisani postupci aditivnih tehnologija. Aditivna proizvodnja nudi mnoge strateške prednosti, uključujući povećanu slobodu dizajna za izgradnju složenih unutarnjih i vanjskih geometrija dijelova, mogućnost konstrukcijskog poboljšavanja, manje troškove u odnosu na druge postupke izrade i slično. Analizirani su materijali koji se koriste za izradu kalupa i alata. U primjeni su metalni materijali kao što su: Al, Ti, Ni i sl. Za proizvodnju tvorevina koriste se polimerni...
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
Bruno Pekez
U ovom diplomskom radu predočena je potreba čovjeka za polimernim kompozitima u gotovo svim aspektima života. Ukratko su opisani polimerni materijali, objašnjena je proizvodnja sintetskih polimera te polimerizacija. Prikazane su molekularna i nadmolekularna struktura polimera kao faktori koji imaju veliki utjecaj na njihova svojstva. Napravljena je klasifikacija polimera prema ponašanju na povišenim temperaturama te su opisani plastomeri, duromeri i elastomeri. Zatim je objašnjen...
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
Davor Falica
U okviru ovog diplomskog rada prikazana je tehnologija izrade proizvoda iz realnog proizvodnog sustava CAD-CAM tehnologijom. Prethodno je izvršena analiza postojećih programskih rješenja za pripremu proizvodnje CAD-CAM tehnologijom, a zatim su odabrani dostupni programski paketi. Za CAD tehnologiju odabrana su dva programska paketa i to SolidWorks za 3D modeliranje i AutoCAD za izradu tehničkog crteža dok je za CAM tehnologiju odabran raspoloživi programski paket EXSL-WOP u kojem je...
IZRADA PSIHROMETRA
IZRADA PSIHROMETRA
Ivan Matić
U ovom radu obrađuje se princip mjerenja relativne vlage Assmannovim psihrometrom, te izrada digitalne verzije mjernog uređaja. Opisuje se proces izbora komponenti, izrada potrebnih komponenti za uređaj, te se rezultati mjerenja uspoređuju sa komercijalnim higrometrom.
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Tomislav Križić
U radu je opisan spojni cjevovod od napojnih pumpi do ekonomajzera na kogeneracijskom postrojenju. U prvom dijelu rada opisane su funkcionalne cjeline kogeneracijskog postrojenja. Nakon toga opisan je postupak projektiranja spojnog cjevovoda gdje je objašnjena funkcija pojedinih elemenata cjevovoda. U drugom dijelu rada opisan je tehnološki postupak izrade spojnog cjevovoda od napojnih pumpi do ekonomajzera u proizvodnom pogonu tvornice „Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja...
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
Nikola Kanaet
Kompozitni materijali u današnjici se primjenjuju u gotovo svim strukama i područjima koje možemo zamisliti, od strojarstva sve do dizajna, medicine, arhitekture i ostalih. Karakterizira ih kompatibilnost i jednostavnost primjene u gotovo svakom proizvodu današnjice. Ugljični kompoziti imaju dobra svojstva specifične čvrstoće i krutosti te malu masu, trenutno im je jedina mana nešto viša cijena pa iz tog razloga nisu isplativi i primjenjivani u tolikoj mjeri, te se nadamo kako će...
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
Antun Majetić
U radu je opisana upotreba robotskih manipulatora u zavarivanju, konstrukcija naprave za zavarivanje, sastavljanje rešetkaste konstrukcije i njeno zavarivanje. Rešetkasta konstrukcija je namijenjena za gazišta teretnih vagona. Proces zavarivanja je djelomično automatiziran primjenom robotskog manipulatora jer radnik opslužuje i nadgleda zavarivanje rešetkaste konstrukcije. Proizvod se nakon zavarivanja vizualno pregledava te se vrši čišćenje od prskotina nastalih zavarivanjem....
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
Sara Radojičić
Tema ovog završnog rada je Izrada centralnog prstena donjeg postolja hidrauličkog bagera. U radu je opisana namjena i područja korištenja građevinskih strojeva. Analizirana je podjela građevinskih strojeva, a detaljnije su opisani dijelovi i funkcije hidrauličkog bagera, uvjeti eksploatacije te standardna stopa proizvodnje.Opisani su i pojašnjeni osnovni materijali i strojarske tehnologije pri izradi hidrauličkog bagera s naglaskom na korištenim postupcima zavarivanja. Zadatkom je...

Pages