Pages

INFORMATIČKA POTPORA U PROCESU PROIZVODNJE KAMINA
INFORMATIČKA POTPORA U PROCESU PROIZVODNJE KAMINA
Jan Lacković
U radu je analiziran i objašnjen proces proizvodnje kamina u tvrtki Color Emajl d.o.o. s naglaskom na primjenu informatičke tehnologije u procesu proizvodnje. Objašnjene su faze procesa proizvodnje kamina kao i pregled dijela dostupne informatičke tehnologije u procesu potpore proizvodnji. Primjer primjene izabrane informatičke tehnologije dan je kroz proces planiranja proizvodnje kamina.
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
Katarina Balentović Šenjug
Tema ovog diplomskog rada je „ Injekcijsko prešanje polimernih materijala“. U radu su opisani općenito materijali i njihove karakteristike. Nakon toga detaljnije su opisani polimerni materijali, jer se oni koriste pri injekcijskom prešanju. Zatim su u radu opširnije prikazani i opisani postupci praoblikovanja, koji mogu biti kontinuirani i ciklički, te je također detaljnije obrađeno injekcijsko prešanje kao ciklički postupak praoblikovanja polimernih materijala. U radu su...
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
Mate Galić
Materijali koji se primjenjuju od postanka ljudskoga roda, pa do današnjeg dana nazivaju se polimerni materijali. U početku su to bili prirodni organski i anorganski polimerni materijali. Važnost i udio tih prirodnih polimernih materijala u odnosu na ostale materijale mijenja se s razvojem čovječanstva. Primjena polimernih materijala u različitim industrijama stalno je u porastu zahvaljujući njihovim povoljnim svojstvima obrade u gotove proizvode. Zbog toga veliku zastupljenost nalaze...
INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
Adam Šokčević
Ovaj rad opisuje važnost injekcijskog prešanja šupljikavih otpresaka i razvoja njihovih postupaka. Ogromna količina polimera se prerađuje injekcijskim prešanjem svake godine. Velike količine novaca i znanja se ulažu u unapređivanje sustava za injekcijsko prešanje zbog svoje značajne uloge u današnjem potrošačkom svijetu. Mnogi su razlozi primjene novih metoda injekcijskog prešanja kao što je prešanje šupljikavih otpresaka , a neki od njih su smanjenje potrošnje...
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
Katarina Benović
U radu je opisana primjena sustava upravljanja kvalitetom u Našičkom vodovodu i objašnjene su smjernice za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Prikazan je sadržaj Priručnika kvalitete i sigurnosti hrane Našičkog vodovoda. Objašnjena su ispitivanja kvalitete vode koja se provode radi dokazivanja kvalitete vode, zdravstvene ispravnosti i učinkovitosti dezinfekcije. Prikazana su poboljšanja u sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane.
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Valentina Pavić
U radu je opisana primjena integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji. HACCP sustav kreiran je prema sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u industriji hrane. Objašnjen je tehnički sadržaj integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji koji osigurava zahtjeve za radne karakteristike, kontrolu kvalitete, rukovanje, skladištenje i otpremu.
ISPITIVANJA MEHANIČKIH I TRIBOLOŠKIH SVOJSTAVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE
ISPITIVANJA MEHANIČKIH I TRIBOLOŠKIH SVOJSTAVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE
Ivona Teodorčević
Tema ovog završnog rada je „Ispitivanje mehaničkih i triboloških svojstava čelika za poboljšavanje”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani čelici za poboljšavanje te je navedena njihova podjela. Naročita pažnja u teorijskom dijelu rada posvećena je čeliku za poboljšavanje 42CrMo4, iz razloga što je upravo ovaj čelik odabran za laboratorijska ispitivanja. Spomenuti čelik je predstavnik skupine niskolegiranih...
ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA NAVOJNE ŠIPKE NA TRANSPORTNOJ LINIJI ZA PROIZVODNJU FURNIRA
ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA NAVOJNE ŠIPKE NA TRANSPORTNOJ LINIJI ZA PROIZVODNJU FURNIRA
Ante Šupraha
Tema ovog završnog rada je „Ispitivanje svojstava materijala navojne šipke na transportnoj liniji za proizvodnju furnira“. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada se opisuju vrste furnira i njegova primjena. Također se opisuju razni postupci proizvodnje i spajanja furnira, pripreme proizvodnje te moguće greške koje nastaju pri proizvodnji. U eksperimentalnom dijelu se opisuju svojstva materijala navojne šipke na remenskom transporteru u...
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
Mario Kesegić
U diplomskom radu navedene su prednosti i nedostatci postupka izrade trodimenzionalnih modela od papira te njihova moguća primjena. Ispitni uzorci su izrađeni na 3D stroju Mcor Iris prema standardu za vlačni pokus i pokus za određivanje savojnih svojstava. Nakon odrađenog eksperimenta izneseni su rezultati ispitivanja te je izvedena usporedba i analiza rezultata. Zaključeno je da ispitni uzorci orijentacije YZ imaju najbolja savojna svojstva, dok vlačna svojstva najbolja imaju ispitni...
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
Marin Plašćak
U ovom diplomskom radu opisani su opći zahtjevi na materijale koji se koriste u kotlogradnji te kako se odgovarajućim postupcima navarivanja mogu postići zahtijevana svojstva konstrukcije. U prvom dijelu rada opisani su čelici za rad pri povišenim i visokim temperaturama, njihova podjela na mehanički otporne čelike pri povišenim temperaturama i vatrootporne čelike te opis pojedinih čelika iz obje grupe. U drugom dijelu rada priča se temelji na opisu nikla, njegovim...
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
Matija Pavković
Ispitivanje akustičnom emisijom posuda pod tlakom relativno je nova metoda ispitivanja. Velike prednosti metode su što spremnik ne treba prazniti i puniti vodom jer je mediji s kojim dižemo tlak isti kao što je već u spremniku. Zahvaljujući tome izbjegavamo dodatno stvaranje korozije unutar spremnika. Pomoću akustične emisije može se odrediti točno mjesto nastanka greške i pukotina u materijalu, također i praćenje širenja oštećenja. Može se predvidjeti da li postoji...
ISPITIVANJE PROIZVODA ULTRAZVUČNOM METODOM
ISPITIVANJE PROIZVODA ULTRAZVUČNOM METODOM
Arijan Herceg
Tema ovog završnog rada je ispitivanje proizvoda ultrazvukom. Tematski rad je podijeljen na tri cjeline. Prvi dio se bavi temeljnim fizikalnim zakonima ultrazvuka, brzinom, refleksijom na granici sredstva, širenjem kroz sredstvo. Drugi dio navodi dijelove opreme korištene pri ultrazvučnoj kontroli te podjelu i osnovne karakteristike. Treći dio prikazuje provođenje ispitivanja na sučeljenim zavarenim spojevima te sve aktivnosti koje prethode ispitivanju a sastavni su dio provođenja...

Pages