Pages

IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
Domagoj Tori
U ovome radu opisana je tehnologija izrade i popravak alata za kovanje u autoindustriji, gdje ćemo govoriti o načinima obrade, materijalu koji se koristi, svojstvima dobivenim toplinskom obradom i o točnosti tih alata u kovanju otkivaka. Navest ćemo razne postupke za izradu gravure u alatu za kovanje s kojim dobivamo tražene dimenzije i točno izrađen otkivak koji želimo proizvoditi. Prikazat će se i slikama pokazati točno određeni alat za otkivak koji se proizvodi u pogonu i...
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Tomislav Bošnjaković
U radu su opisani postupci aditivnih tehnologija. Aditivna proizvodnja nudi mnoge strateške prednosti, uključujući povećanu slobodu dizajna za izgradnju složenih unutarnjih i vanjskih geometrija dijelova, mogućnost konstrukcijskog poboljšavanja, manje troškove u odnosu na druge postupke izrade i slično. Analizirani su materijali koji se koriste za izradu kalupa i alata. U primjeni su metalni materijali kao što su: Al, Ti, Ni i sl. Za proizvodnju tvorevina koriste se polimerni...
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
Bruno Pekez
U ovom diplomskom radu predočena je potreba čovjeka za polimernim kompozitima u gotovo svim aspektima života. Ukratko su opisani polimerni materijali, objašnjena je proizvodnja sintetskih polimera te polimerizacija. Prikazane su molekularna i nadmolekularna struktura polimera kao faktori koji imaju veliki utjecaj na njihova svojstva. Napravljena je klasifikacija polimera prema ponašanju na povišenim temperaturama te su opisani plastomeri, duromeri i elastomeri. Zatim je objašnjen...
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
Davor Falica
U okviru ovog diplomskog rada prikazana je tehnologija izrade proizvoda iz realnog proizvodnog sustava CAD-CAM tehnologijom. Prethodno je izvršena analiza postojećih programskih rješenja za pripremu proizvodnje CAD-CAM tehnologijom, a zatim su odabrani dostupni programski paketi. Za CAD tehnologiju odabrana su dva programska paketa i to SolidWorks za 3D modeliranje i AutoCAD za izradu tehničkog crteža dok je za CAM tehnologiju odabran raspoloživi programski paket EXSL-WOP u kojem je...
IZRADA PSIHROMETRA
IZRADA PSIHROMETRA
Ivan Matić
U ovom radu obrađuje se princip mjerenja relativne vlage Assmannovim psihrometrom, te izrada digitalne verzije mjernog uređaja. Opisuje se proces izbora komponenti, izrada potrebnih komponenti za uređaj, te se rezultati mjerenja uspoređuju sa komercijalnim higrometrom.
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Tomislav Križić
U radu je opisan spojni cjevovod od napojnih pumpi do ekonomajzera na kogeneracijskom postrojenju. U prvom dijelu rada opisane su funkcionalne cjeline kogeneracijskog postrojenja. Nakon toga opisan je postupak projektiranja spojnog cjevovoda gdje je objašnjena funkcija pojedinih elemenata cjevovoda. U drugom dijelu rada opisan je tehnološki postupak izrade spojnog cjevovoda od napojnih pumpi do ekonomajzera u proizvodnom pogonu tvornice „Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja...
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
Nikola Kanaet
Kompozitni materijali u današnjici se primjenjuju u gotovo svim strukama i područjima koje možemo zamisliti, od strojarstva sve do dizajna, medicine, arhitekture i ostalih. Karakterizira ih kompatibilnost i jednostavnost primjene u gotovo svakom proizvodu današnjice. Ugljični kompoziti imaju dobra svojstva specifične čvrstoće i krutosti te malu masu, trenutno im je jedina mana nešto viša cijena pa iz tog razloga nisu isplativi i primjenjivani u tolikoj mjeri, te se nadamo kako će...
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
Antun Majetić
U radu je opisana upotreba robotskih manipulatora u zavarivanju, konstrukcija naprave za zavarivanje, sastavljanje rešetkaste konstrukcije i njeno zavarivanje. Rešetkasta konstrukcija je namijenjena za gazišta teretnih vagona. Proces zavarivanja je djelomično automatiziran primjenom robotskog manipulatora jer radnik opslužuje i nadgleda zavarivanje rešetkaste konstrukcije. Proizvod se nakon zavarivanja vizualno pregledava te se vrši čišćenje od prskotina nastalih zavarivanjem....
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
Sara Radojičić
Tema ovog završnog rada je Izrada centralnog prstena donjeg postolja hidrauličkog bagera. U radu je opisana namjena i područja korištenja građevinskih strojeva. Analizirana je podjela građevinskih strojeva, a detaljnije su opisani dijelovi i funkcije hidrauličkog bagera, uvjeti eksploatacije te standardna stopa proizvodnje.Opisani su i pojašnjeni osnovni materijali i strojarske tehnologije pri izradi hidrauličkog bagera s naglaskom na korištenim postupcima zavarivanja. Zadatkom je...
Izrada grafitnih kalupa
Izrada grafitnih kalupa
Tomislav Bošnjaković
U ovome radu je opisana problematika izrade grafitnih kalupa za lijevanje, svojstva kalupa te čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Analizirani su CNC strojevi na kojima se može izvršiti obrada grafitnih kalupa te problemi vezani za obradu. Dane su smjernice za izbor alata i režima obrade pri obradi grafita. Za konkretni crtež kalupa izvršeno je programiranje izrade za CNC stroj i upravljačku jedinicu SINUMERIK 840D.
Izrada polistirenskih modela
Izrada polistirenskih modela
Robert Blažević
U uvodnom dijelu rada opisan je povijesni razvoj ljevarstva te njegove primjene. Zatim su opisani različiti modeli u ljevarstvu. Detaljno je opisan polistiren kao materijal te sama njegova proizvodnja i uporaba. Prikazana su sva njegova svojstva te tehnologije izrade kojima se mogu napraviti modeli od polistirena. Zatim su dani primjeri nekih dijelova iz automobilske industrije koji se izrađuju pomoću lijevanja u kalupe s isparljivim modelima. Opisan je proces nastanka bloka motora. Na...
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Ivan Marceković
Ovim se radom ukazuju prednosti koje pruža visokobrzinska obrada u odnosu na konevkionalnu obradu, te prednosti trohoidnog načina glodanja u odnosu na konvekiconalan način glodanja. Visokobrzinka obrada jedna je od modernih tehnologija koja, u usporedbi s konvencionalnim postupcima, daje veću točnost, učinkovitost i kvalitetu izradaka uz istovremeno smanjenje vremena i troškova obrade. Primjena visokobrzinske obrade nije bila moguća sve do razvitka modernih visokodinamičkih alatnih...

Pages