Pages

3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
Ana-Marija Bodlović
U diplomskom radu je prikazana izrada prilagođene dječje ortoze tehnologijom 3D printanja. Tehnologija 3D printanja omogućava izradu predmeta različitih oblika, manje mase i potrebne čvrstoće te je s tom svrhom odabrana kao prikladna tehnologija za izradu ortoze. U dogovoru s liječnicima specijalistima odabran je prikladan kandidat. Komponente dječje ortoze su modelirane i prilagođene na osnovi snimki kandidata dobivenih 3D skeniranjem. Objašnjen je postupak 3D skeniranja pomoću...
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
Antonio Jularić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak 3D skeniranja ljudske glave skenerom Artec Eva, te izrada fizičkog modela ljudske glave na 3D printeru Mcor Iris. Nakon uvoda u kojem je opisana 3D tehnologija printa i skena, u drugom poglavlju predstavljeni su alati koji se koriste pri izradi modela. Izrada digitalnog 3D modela glave u softveru Artec Studio 9 prikazana je u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju opisana je priprema za ispis u softveru SliceIT, te proces izrade modela glave na...
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
Tomislav Karlović
U završnom radu analiziran je utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju visoko-temperaturno karbonitriranih MnCr čelika. Kao reprezentantni primjer odabran je uzorak izrađen visoko-temperaturnim karbonitriranjem čelika 20MnCr5 (Č4321) i kontra tijelo izrađeno od poboljšanog čelika 42CrMo4 (Č4732). Tribologija je znanstveno-stručna disciplina koja se bavi pojavama i procesima na površinama koje su u međusobnom djelovanju, direktnom ili indirektnom kontaktu...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
Vladimir Trifunović
U radu je prikazan povijesni razvoj aditivne tehnologije. Ovi postupci na tržištu su dostupni od osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tijekom godina tvrtke su razvijale različite postupke aditivne tehnologije, te odgovarajuće materijale. U sljedećem poglavlju su prikazani neki od najvažnijih postupaka aditivne tehnologije. Detaljno su opisani principi rada, prednosti i nedostatci postupaka. Uz svaki od postupaka, opisani su različiti polimerni materijali. Na tržištu imamo širok...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Iva Vadas
Aditivna proizvodnja, zahvaljujući brojnim prednostima, sve više ulazi u mnoga područja znanosti. Područje medicine je, nakon područja proizvoda široke potrošnje (elektronika) i automobilske industrije, treće područje primjene aditivnih tehnologija. U radu je prikazana jedna od mogućih sistematizacija tehnologija aditivne proizvodnje i njihova primjena na polju medicine. Sistematizirani su i opisani najzastupljeniji materijali u medicini, s naglaskom na polimernim biomaterijalima....
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Kristina Pavlović
U radu je prikazana podjela postupaka aditivnih tehnologija, njihova primjena, razvoj i funkcionalnost u medicini. Za svaki navedeni postupak navedene su njihove pripadajuće prednosti i nedostaci. Istaknuti su najvažniji polimerni biomaterijali i navedeni su primjeri njihove primjene.
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
Marin Plašćak
U ovom radu je opisano općenito o alatnim materijalima i alatima koji su proizvedeni posebnim postupcima, o njihovim svojstvima te primjerima primjene za određenu skupinu materijala. Prvim dijelom prikazana su tri postupka lijevanja alata, razlike u tim postupcima, različita mehanička svojstva i mogućnosti primjene. U drugom dijelu rada priča se temelji na postupku sinteriranja, alatima koji su dobiveni tim postupkom, njihovim mogućnostima te na opisivanju sinteriranih tvrdih metala i...
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
Filip Knežević
U radu je analizirana atestno-tehnička i tehnološka dokumentacija pri izradi čelične konstrukcije mosta u odabranom poduzeću. Uz prikaz organizacijske sheme, navedene su i objašnjene aktivnosti svih odjela unutar poduzeća i proizvodni kapaciteti. Atestno-tehniĉka dokumentacija je završna dokumentacija koja se dostavlja kupcu i sluţi kao dokaz kvalitete izvedenih radova. Sastoji se od općeg i specifičnog dijela. U procesu izrade završne i tehnološke dokumentacije sudjeluje velik...
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
Stjepan Dautović
Temeljni je zadatak ovog diplomskog rada bio analizirati djelovanje potresa na tlačne dijelove konstrukcije vodocijevnog parnog kotla. Početni dio rada daje uvod u funkciju i karakteristike termoenergetskog postrojenja te ulogu parnog kotla u njemu. Također daje objašnjenje tlačnih dijelova te što definira vodocijevni kotao. Osim termoenergetskog postrojenja objašnjeno je potresno djelovanje kao i projektiranje konstrukcija u potresnim područjima prema Eurokodu 8 (EN 1998). Nakon...
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I GOSPODARENJA OTPADNIM MATERIJALIMA KOD STROJEVA ZA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I GOSPODARENJA OTPADNIM MATERIJALIMA KOD STROJEVA ZA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
Ivana Buljan
U radu je provedena teorijska analiza energetske učinkovitosti kod strojeva koji se koriste u industriji oblikovanja metala deformiranjem. Konstantna težnja povećanju energetske učinkovitosti strojeva je kroz desetljeća, a i danas, jedan od vodećih motivacijskih faktora kod inovatora i inženjera pri konstruiranju novih i poboljšanju postojećih načina rada strojeva šire primjene. Iako se pitanje energetske učinkovitosti javlja kod svih strojeva, ovaj rad obuhvaća energetsku...
ANALIZA I OPTIMIRANJE NAPRAVA KOD MONTAŽE ŽELJEZNIČKOG MOSTA
ANALIZA I OPTIMIRANJE NAPRAVA KOD MONTAŽE ŽELJEZNIČKOG MOSTA
Marko Mirković
U ovom diplomskom radu prikazana je tema analize i optimiranja naprava kod montaže željezničkog mosta. U poglavljima koja slijede opisana je podjela mostova te je izvršena analiza konstrukcije mosta na primjeru željezničkog mosta Ljubošina. Također, prikazan je i kraći povijesni razvoj željezničkih mostova. Analizom i proračunom naprava za montažu obuhvaćene su naprave koje je tvrtka Đuro Đaković Montaža koristila prilikom postavljanja navedenog željezničkog mosta....
ANALIZA I OPTIMIZACIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE KONZOLNOG KRANA I USPOREDBA S POSTOJEĆIM KONSTRUKCIJSKIM RJEŠENJIMA UZ ANALIZU ISPLATIVOSTI
ANALIZA I OPTIMIZACIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE KONZOLNOG KRANA I USPOREDBA S POSTOJEĆIM KONSTRUKCIJSKIM RJEŠENJIMA UZ ANALIZU ISPLATIVOSTI
Ivan Tudek
U ovom diplomskom radu obradit će se tema koja obuhvaća konstruiranje stupnog konzolnog krana, analizu čvrstoće najvažnijih konstrukcijskih elemenata, numeričku analizu s optimizacijom, analizu isplativosti i zakonsku regulativu. Konstrukcija je idealizirana i podijeljena na segmente kako bi se lakše proračunala. Svi proračuni su izvedeni principima nauke o čvrstoći i mehanike. Uz proračune dati su i grafički prikazi presjeka i konstrukcijskih elemenata kao pokriće...

Pages