završni rad
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012

Vjekoslav Vuk (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu