diplomski rad
MEHANIČKA SVOJSTVA POLI(BUTILEN-TERAFTALATA) OJAČANOG STAKLENIM VLAKNIMA

Matej Šintić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu