diplomski rad
ANALIZA UTJECAJA UNUTARNJIH SILA I MOMENATA NA PRIKLJUČAK GLAVNE SPUSNE CIJEVI BUBNJA PARNOG KOTLA

Dajana Bičanić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu