završni rad
PRIMJENA ALATA RJEŠAVAČ U MS EXCEL-U PRI OPTIMIRANJU

Veronika Sabljak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu