diplomski rad
NUMERIČKA SIMULACIJA EKSPLOZIJE SMJESE ZRAKA I ISPARENOG UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

Josip Matić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu