završni rad
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE

Ante Vrljić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu