diplomski rad
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PE OTPRESKA

Dino Alegić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu