diplomski rad
MOGUĆNOST PRIMJENE NAŠTRCANIH SLOJEVA U CILJU PRODULJENJA VIJEKA DIJELOVA I OPREME

Maja Omerbašić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu