diplomski rad
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA

Ivan Janjić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu