završni rad
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U KINEMATIČKIM ANALIZAMA MEHANIZAMA

Dajana Bičanić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu