završni rad
UTJECAJ IZENTROPSKOG STUPNJA DJELOVANJA TURBINE NA TERMODINAMIČKI STUPANJ DJELOVANJA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S DVA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE

Tomislav Perak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu