diplomski rad
OSNOVE MJERENJA PARAMETARA U ENERGETICI

Mato Antunović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu