diplomski rad
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU

Tomislav Križić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu