diplomski rad
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA POM OTPRESKA

Mladen Radman (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu