diplomski rad
NUMERIČKA SIMULACIJA POSTUPKA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA POMOĆU SOTVERA DEFORM 2D

Ivana Miloš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu