diplomski rad
PRIMJENA METODE AKUSTIČNE EMISIJE PRI PROCJENI CJELOVITOSTI TLAČNE OPREME

Barbara Posavac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu