završni rad
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA

Tomislav Aušić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu