diplomski rad
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA

Danijel Prajković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu