Pages

EKSTRUDIRANJE POLIMERNIH MATERIJALA
EKSTRUDIRANJE POLIMERNIH MATERIJALA
Valentin Pranjić
U početku ovog završnog rada ukratko je opisana povijest polimernih materijala, njihovo otkriće te čovjekova potreba za polimernim materijalima, kao i područje njihove primjene. Opisane su osnovne vrste polimernih materijala, te navedeno područje primjene. Navedeni su i opisani svi kontinuirani postupci praoblikovanja polimera i navedena su područja njihove primjene. Vrhunac završnog rada odnosi se na najrašireniji postupak praoblikovanja polimernih materijala, ekstrudiranje, te je...
ELEKTRIČNA ENERGIJA U PROIZVODNOM AUTOMATIZIRANOM POSTROJENJU
ELEKTRIČNA ENERGIJA U PROIZVODNOM AUTOMATIZIRANOM POSTROJENJU
Teo Banjac
Tema ovog završnog rada je električna struja i njen značaj u automatiziranoj proizvodnji. U radu će se obraditi izvori električne energije, distribucija električne energije od izvora do potrošača, odnosno napajanje električnom energijom. Objasnit će se sustavi sigurnosti i njihov značaj u automatiziranom procesu te razni načini održavanja. Pošto se radi o automatiziranom procesu, u njemu sudjeluju manipulatori odnosno roboti čija će se potrošnja i značaj objasniti. Također...
ELEKTRIČNI LUK KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
ELEKTRIČNI LUK KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
Josip Vrbić
U radu je opisana pojava električnog luka te njegova primjena kod elektrolučnog zavarivanja taljenjem. Opisano je kako fizikalno nastaje električni luk te tok i gustoća energije kroz njega. Obrađeni su i izvori električne struje za zavarivanje i njihove statičke karakteristike. Detaljno je razrađeno uspostavljanje i održavanje električnog luka kod elektrolučnog zavarivanja taljenjem izazvanog istosmjernom i izmjeničnom strujom. Eksperimentalni dio se temelji na mjerenju...
ELEKTRIČNI SENZORI ZA MJERENJE U STROJARSTVU
ELEKTRIČNI SENZORI ZA MJERENJE U STROJARSTVU
Dario Devčić
Kontrola industrijskih procesa i automatiziranih sistema bila bi teška bez preciznih senzora te se zbog toga svi moderni sistemi oslanjaju na njihovu upotrebu. Osjetno olakšavaju proces te zamjenu ljudskog rada. Mjerni sustavi razlikuju se po vrsti mjernih senzora, njihovim karakteristikama, upotrebi i sl. U ovom radu ćemo odraditi mjerne senzore kojima određujemo silu, naprezanja te vibracije koje se mogu pojaviti u procesu.
ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
Zvonimir Ostojić
U teorijskom dijelu rada prikazane su i objašnjene vrste postupaka za obradu elektroerozijom te vrste impulsnih generatora koje se koriste za obradu. Shematski su prikazani strujni krugovi impulsnih generatora te je objašnjen njihov princip rada. U praktičnom dijelu prikazan je stroj Mitsubishi EX22 korišten za izradu proizvoda matrice za utiskivanje. Zatim je objašnjen postupak izrade proizvoda te su izneseni parametri obrade.
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
Ivan Radovac
Korozija je danas jedan od najvećih problema i uzročnika štete u industriji i gospodarstvu mnogih država. To je proces koji je spontan te ga se ne može spriječiti, ali ukoliko ga otkrijemo na vrijeme možemo ga usporiti. U svrhu toga radimo mnoga ispitivanja korozije. U ovome završnom radu su opisani pojmovi i mehanizmi korozijskih djelovanja, vrste i metode ispitivanja korozije s posebnom naznakom na elektrokemijsku metodu mjerenja potencijala.
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
Josip Brkić
U radu je dana definicija elektromotornih pogona i svih njegovih sastavnih dijelova. Ukratko je obrazložena uloga i princip rada svakog od njih. Prikazana je podjela elektromotora na osnovi pet osnovnih parametara, a nakon toga je implementacijom u područje primjene izvršena podjela EMP kao cjeline. U radu su također razrađena stacionarna i dinamička stanja EMP, nakon čega je prikazana podjela EMP prema normi IEC 60034-1. Na kraju rada prikazan je primjer proračuna osnovnih...
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
Goran Panić
U radu je obrađena tema elektrootporni postupci zavarivanja, a u kojoj su obrađeni pojedini postupci elektrootpornog zavarivanja sa shematskim prikazima i parametrima zavarivanja za svaki pojedini postupak s posebnim osvrtom na točkasto elektrootporno zavarivanje. Opisani su fizikalni principi elektrootpornih postupaka zavarivanja i oprema za elektrotporno zavarivanje. Također su obrađeni prednosti i nedostatci elektrootpornog zavarivanja i primjena postupka. Posebno su opisani...
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
Marko Šimunović
Tema rada je elektrootporno točkasto zavarivanje. U radu je dan teorijski pregled postupaka elektrootpornog zavarivanja s detaljnijim opisom postupka elektrootpornog točkastog zavarivanja, uređaja za elektrootporno zavarivanje, vrste elektroda te osnovni fizikalni princip elektrootpornog točkastog zavarivanja. Opisan je proces formiranja točkastog zavara i ispitivanje uzoraka zavarenih elektrootpornim točkastim zavarivanje. Proveden je eksperimentalni dio pri čemu su promatrani...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
Marko Terihaj
U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu po nazivu elektrootporno zavarivanje pod troskom. U uvodnom dijelu završnog rada opisano je što je to zapravo zavarivanje da uvede u završni rad te njegova osnovna podjela, nakon toga slijedi opis elektrootpornog zavarivanja pod troskom, koje su njegove fizikalne osnove, parametri, gdje se primjenjuje takva vrsta zavarivanja najviše. U drugom dijelu završnog rada, opisana je kvalitativna usporedba elektrootpornog zavarivanja pod troskom u...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
Marijan Šalinović
Ovim radom obrađena je metoda Elektrootpornog zavarivanja taljenjem pod troskom (EPT) koja se primjenjuje u metalurškim industrijama za proizvodnju, te se koristi pri izradi strojeva, preša, posuda pod tlakom, u brodogradnji, u zavarivanju otkivaka i odljevaka.
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
Vladimir Trifunović
U radu je cilj bio upoznati se s filozofijom elektrootpornog šavnog zavarivanja. Sa znanstvene strane pristupiti tehnologiji spajanja i pojavama koje se pritom javljaju. Objasniti moguće tehnike spajanja, te najčešće primjene u praksi. Detaljno je opisan stroj za šavno zavarivanje, sa svim pripadajućim elementima: električni, mehanički i elektronski dio. Kroz eksperimentalni dio, zavarivanje uzoraka i razorno ispitivanje, željeli smo vidjeti kakav utjecaj imaju parametri...

Pages