Pages

FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
Viktor Mautner
Tema ovog završnog rada je predstavljanje, odnosno, uvod u tematiku jedne od novih tehnologija brze izrade prototipa. U nastavku rada dan je pregled pojedinih postupaka RP-a (brze izrade prototipa) kao i njihove karakteristike, materijali kojima se koriste i strojeva za izradu dodatnog materijala, odnosno žice. Pobliže je opisan postupak taložnog očvršćivanja – FDM postupak.
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
Hrvoje Stojčić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade 3D parametarskog modela u računalnom programu SolidWorks 2016 na primjeru ručne dizalice. Na samom početku dan je kratak osvrt na podjelu programa za 3D modeliranje te je prikazana usporedba mogućnosti pojedinih od njih. Ukratko su opisani i prikazani prostorni modeli na kojima se zasniva rad programa za 3D modeliranje. Funkcijskom dekompozicijom ručne dizalice prikazani su sastavni dijelovi ručne dizalice te je objašnjena...
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
Mario Katalinić
U prvom poglavlju ovog rada pojašnjen je konstrukcijski proces proizvoda te je objašnjena razlika između problema i zadatka konstrukcijskog procesa koji se često poistovjećuju. Navedeni su pristupi procesu konstruiranja, odnosno vrste procesa konstruiranja. Prikazane su faze u rješavanju konstrukcijskog zadatka u kojima su navedene aktivnosti konstruktora. Grafički je prikazana i struktura faza konstruiranja sa svim svojim pod operacijama i koracima. Zatim je opisana projektna...
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
Dinko Brezak
U uvodnom dijelu rada opisuju se konstrukcijske značajke velomobila i vrste izvedbi. Prikazani su mogući oblici ljuske velomobila koji pridonose aerodinamici vozila i omogućavaju brže gibanje. Pojašnjava se i prikazuje elektrobicikl i značajke elektromotora i ostalih elektroničkih komponenata spomenutog. U nastavku rada opisuje se prikazna konstrukcija koja je poslužila kao primjer pri projektiranju željene konstrukcije, opisuju se glavne konstrukcijske značajke prikazne...
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
Florijan Mandić
U radu je izvršena analiza načina rada I primjene giroskopa u općem I praktičnom smislu. Uspostavljeno je da je giroskop preuzeo veoma važno „mjesto“ u primjeni vozila, raketa, te razne artiljerije. Zadatkom je trebalo prikazati sferno gibanje krutog tijela, izvode momenata I kutnih brzina te prikazati to na praktičnim primjerima koji se upotrebljavaju u stvarnom životu. Također će biti izvršena analiza te rješavanje zadatka koji se može pojaviti kao problem u tehničkoj praksi.
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
Dora Rumenjak
U završnom radu opisano je graviranje laserom na raznim materijalima. Naveden je princip rada lasera, njegovi prednosti i nedostaci te tehničke karakteristike. Graviranje je proces urezivanja pomoću lasera. Primjena lasera je vrlo širolika zbog svoje visoke kvalitete obrade. Laserski uređaji omogućuju markiranje, označavanje, rezanje materijala ne dodirujući obradak. U eksperimentalnom dijelu provedeno je graviranje na drvu, staklu, pleksiglasu i aluminiju uz pripadajuće zaključke.
Graviranje laserom
Graviranje laserom
Kristijan Rajić
U diplomskom radu je opisana laserska obrada materijala. Navedeni su postupci obrade i njihova primjena u industriji, najčešće korišteni tipovi lasera kao i njihove prednosti i nedostaci. U daljnjem dijelu rada uspoređivali samo neke vrste graviranja za razne vrste materijala. U eksperimentalnom dijelu je odrađeno lasersko graviranje. To je proces urezivanja pomoću lasera. Lasersko označavanje je dakle metoda koja ostavlja tragove na objektu, koji uključuje i promjenu boje zbog...
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
Mislav Ramljak
Prijenos energije fluidima koja je potrebna za gibanje pokretnih dijelova ima značajnu primjenu u strojevima (radnim ili obradnim) i industrijskim postrojenjima. Primjena fluida u prijenosu energije omogućila je mnoge promjene na obradnim strojevima i sustavima. Primjenu hidrauličko upravljanih i vođenih strojeva i sustava omogućile su povećanje učinkovitosti strojeva i instalacija. Korištenje tekućine pod pritiskom za prijenos snage i kontroliranje složenih gibanja je relativno...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA  U EKSPERIMENTALNOJ  STANICI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA U EKSPERIMENTALNOJ STANICI
Miroslav Metikoš
U radu je analiziran rad ejektora u eksperimentalnoj stanici. Zadatkom je trebalo analizirati funkcioniranje ejektora za tri nivoa vode u spremniku, izmjeriti minimalan protok za tri tipa ejektora kod kojeg će početi usisavanje fluida, izmjeriti protok u slučaju promjene geometrije i ispitati utjecaj dubine usisavanja na rad ejektora. Na temelju 215 provedenih mjerenja izrađeni su dijagrami tlaka, protoka, brzine na ulazu i izlazu iz ejektora, dubine usisavanja, protok sekundarnog...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U  BRDSKOM DIJELU  GRADSKE VODOVODNE MREŽE
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U BRDSKOM DIJELU GRADSKE VODOVODNE MREŽE
Ivana Mišić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u brdskom dijelu gradske vodovodne mreže. Obrađene su i opisane metode proračuna vodovodne mreže kao i osnovni zakoni mehanike fluida. Izrađen je model vodovodne mreže na osnovi zadanih parametara te simuliran njen rad pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET 2. EPANET 2 je besplatan računalni program, dostupa na internetu (https://www.epa.gov/water-research/epanet). Nakon...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI 
GRADA VALPOVA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI GRADA VALPOVA
Ivan Đuranić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja u vodovodnoj mreži grada Valpova. U teorijskom dijelu opisane su najznačajnije karakteristike vode kao i mogući tipovi vodoopskrbnih sustava. Potrošnja vode je temeljni podatak pri dimenzioniranju cjevovoda te je opisana podjela vode na vodu za stanovništvo, industriju te vodu za gašenje požara. Opisani su kriteriji odabira materijala cijevi te primjeri koji se koriste u praksi. Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida te je...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
Zlatomir Jurčević
U radu je opisano postojeće stanje vodovodne mreže Tomislavgrada, te svi njegovi nedostatci i gubici vode. Na osnovi podataka iz arhive Tomislavgrada izrađen je model vodovodne mreže pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET te je simuliran rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama opskrbe potrošača.

Pages