Pages

ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Filip Vuleta
U diplomskom radu opisano je povećanje zahtjeva energije i razlozi potrebe za razvijanjem novijih suvremenijih materijala i njihove osobine, glavni dijelovi kotlovskih postrojenja te podjela različitih vrsta kotlova. Ukratko su navedeni i opisani postupci zavarivanja koji se primjenjuju u kotlogradnji, kao i svojstva čelika koji koriste pri izradi elemenata kotlovskog postrojenja. Objašnjeni su problemi i svojstva zavarljivosti pojedinih grupa čelika prilikom zavarivanja, te metode...
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
Matija Čukman
U radu je analiziran metal aluminij i njegove osobine i ponašanja u uvjetima korozije. Zadatkom su analizirana korozijska svojstva aluminija i njegovih oksida. Također suobrađene tehnologije eloksiranja i primjena eloksiranoga aluminija u praksi. Teorijskom analizom je pokazano da aluminij u dodiru sa kisikom daje tanki sloj oksida na njegovoj površini koji štiti aluminij od korozije, ali se i tehnologijom koja je opisana u ovom završnom radu taj sloj može podebljati i još više...
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
Zvonimir Dujić
U ovom radu se obrađuje površinska zaštita aluminija anodizacijom. Prikazan je postupak anodizacije aluminija. Opisana su kemijska i fizička svojstva aluminija, kao i praktično izvođenje anodizacije, te obrada otpadnih voda.
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
Zoran Perić
U teorijskom dijelu prikazana je podjela aluminijevih legura, njihova svojstva i primjena. Opisana je korozijska postojanost aluminija i metode zaštite od korozije. Detaljno je opisana zaštita aluminija organskim prevlakama te postupak elektrostatskog naprašivanja. U eksperimentalnom dijelu rada utvrđen je kemijski sastav uzoraka te su provedena laboratorijska ispitivanja aluminijeve legure EN AW – 6060.
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
Filip Brnardić
Završni rad sastoji se od teorijskog dijela u kojemu se obrađuju mehanizmi elektrokemijske korozije materijala, klasificirane prema obliku geometrijskog razaranja, te praktičnog dijela u kojemu se proučavaju tehnologije pripreme površine i nanošenja boje na konstrukcijski metal. Teorijski dio opisuje uzroke i način djelovanja elektrokemijske korozije općenito, a zatim za svaki oblik korozije zasebno. Pored toga, navode se vrste metala i legura koje su podložne svakom od tipova...
ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
Marko Šaban
U radu se obrađuje klasifikacija korozije, metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti metalnih konstrukcija i postrojenja, priprema površine i na koncu postupak fosfatiranja kao priprema za antikorozivnu zaštitu premazima.
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
Luka Makar
U ovom završnom radu opisana je tehnika površinske zaštite bruniranjem. Bruniranjem se želi na obratku postići crni sloj (pretežno oksida). Takav sloj je zbog velikog dijela u apsorbiranju svjetla pogodan za oružje koje ne smije reflektirati svjetlo. Bruniranje primjenjujemo i za razne ručne alate te satove. Tehnika bruniranja ne mijenja bitno zaštitna svojsta, ali je važna u svakodnevnici zbog čega ćemo u ovom radu objasniti neke od vrsta bruniranja kao i najčešće postupke...
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
Valentin Mihović
Rad je temeljen na značaju površinske zaštite sivog lijeva u eksploataciji te je prikazan postupak zaštite jednog proizvoda (SKF kučiste ležaja). U teoretskom dijelu rada su opisani sastav, korozijska svojstva, primjena i načini zaštite sivog lijeva. U drugom dijelu rada je opisana teorija korozije i tehnologije pripreme površine. Također su opisani i važniji postupci nanošenja prevlaka, kao i ispitivanje prevlaka. Eksperimentalnim pristupom se pokazalo kako se priprema,...
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
Stjepan Gavranić
U radu je obrađena tema zaštite spremnika za naftu i naftne derivate u primorskim uvjetima. Napravljen je osvrt na klasifikaciju, mehanizme i geometriju korozijskih procesa. Opisani su uvjeti u kojima se nalaze spremnici za naftu. Napravljen je izbor konstrukcijskog materijala i izrađena je tehnologija zaštite spremnika. Izvršeno je ispitivanje i kontrola u konkretnim uvjetima gdje je zaključeno da je izbor zaštite spremnika zadovoljavajući. Na kraju je napravljena tehno-ekonomska...
ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
Luka Rosandić
Završni rad obrađuje temu zaštite čelika fosfatiranjem. Prikazuju se oblici korozije koji prijete čeliku i u kojim uvjetima, tehnologije i metode nanošenja i stvaranja zaštitnog fosfatnog sloja na površini metala te mehanizam zaštite od korozije. Također je dan kratak osvrt na povijest i razvoj navedenog postupka, kao i na ekološku opravdanost postupka.
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
Matija Vukoja
Završni rad se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu iznesene su osnove korozijskih procesa sa naglaskom na elektrokemijskoj koroziji i elektrokemijskoj zaštiti. Pojašnjena je i metodologija zaštite organskim prevlakama s naglaskom na potrebnim koracima za provođenje plastifikacije. Također su obrađena ispitivanja kojima se osigurava djelotvorna, trajna i pouzdana zaštita od korozije. U drugom dijelu pojašnjena je zaštita čelika Č1531 (C45E) plastifikacijom na primjeru cjevovoda...
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
Toma Tadić
U ovom završnom radu opisana je tehnologija površinske zaštite čelične cijevi postupkom bruniranja. Cilj bruniranja jest postizanje crnog sloja (oksida) na željenoj površini. Brunirani sloj odlično apsorbira svjetlost te se zbog takvih svojstava koristi u vojnoj industriji pri izradi oružja. Bruniranje se koristi i u svrhu dekorativnih svojstava na satovima, ručkama alata (noževi, mačevi…) te fotoaparatima. Tehnologija bruniranja ne mijenja svojstva čelika ili nekog drugog...

Pages