Pages

ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
Zvonimir Ostojić
U teorijskom dijelu rada prikazane su i objašnjene vrste postupaka za obradu elektroerozijom te vrste impulsnih generatora koje se koriste za obradu. Shematski su prikazani strujni krugovi impulsnih generatora te je objašnjen njihov princip rada. U praktičnom dijelu prikazan je stroj Mitsubishi EX22 korišten za izradu proizvoda matrice za utiskivanje. Zatim je objašnjen postupak izrade proizvoda te su izneseni parametri obrade.
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
Ivan Radovac
Korozija je danas jedan od najvećih problema i uzročnika štete u industriji i gospodarstvu mnogih država. To je proces koji je spontan te ga se ne može spriječiti, ali ukoliko ga otkrijemo na vrijeme možemo ga usporiti. U svrhu toga radimo mnoga ispitivanja korozije. U ovome završnom radu su opisani pojmovi i mehanizmi korozijskih djelovanja, vrste i metode ispitivanja korozije s posebnom naznakom na elektrokemijsku metodu mjerenja potencijala.
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
Josip Brkić
U radu je dana definicija elektromotornih pogona i svih njegovih sastavnih dijelova. Ukratko je obrazložena uloga i princip rada svakog od njih. Prikazana je podjela elektromotora na osnovi pet osnovnih parametara, a nakon toga je implementacijom u područje primjene izvršena podjela EMP kao cjeline. U radu su također razrađena stacionarna i dinamička stanja EMP, nakon čega je prikazana podjela EMP prema normi IEC 60034-1. Na kraju rada prikazan je primjer proračuna osnovnih...
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
Goran Panić
U radu je obrađena tema elektrootporni postupci zavarivanja, a u kojoj su obrađeni pojedini postupci elektrootpornog zavarivanja sa shematskim prikazima i parametrima zavarivanja za svaki pojedini postupak s posebnim osvrtom na točkasto elektrootporno zavarivanje. Opisani su fizikalni principi elektrootpornih postupaka zavarivanja i oprema za elektrotporno zavarivanje. Također su obrađeni prednosti i nedostatci elektrootpornog zavarivanja i primjena postupka. Posebno su opisani...
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
Marko Šimunović
Tema rada je elektrootporno točkasto zavarivanje. U radu je dan teorijski pregled postupaka elektrootpornog zavarivanja s detaljnijim opisom postupka elektrootpornog točkastog zavarivanja, uređaja za elektrootporno zavarivanje, vrste elektroda te osnovni fizikalni princip elektrootpornog točkastog zavarivanja. Opisan je proces formiranja točkastog zavara i ispitivanje uzoraka zavarenih elektrootpornim točkastim zavarivanje. Proveden je eksperimentalni dio pri čemu su promatrani...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
Marko Terihaj
U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu po nazivu elektrootporno zavarivanje pod troskom. U uvodnom dijelu završnog rada opisano je što je to zapravo zavarivanje da uvede u završni rad te njegova osnovna podjela, nakon toga slijedi opis elektrootpornog zavarivanja pod troskom, koje su njegove fizikalne osnove, parametri, gdje se primjenjuje takva vrsta zavarivanja najviše. U drugom dijelu završnog rada, opisana je kvalitativna usporedba elektrootpornog zavarivanja pod troskom u...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
Marijan Šalinović
Ovim radom obrađena je metoda Elektrootpornog zavarivanja taljenjem pod troskom (EPT) koja se primjenjuje u metalurškim industrijama za proizvodnju, te se koristi pri izradi strojeva, preša, posuda pod tlakom, u brodogradnji, u zavarivanju otkivaka i odljevaka.
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
Vjenceslav Damičević
U završnom radu objašnjen je pojam mehaničke hvataljke. Navedene su osnovne podjele mehaničkih hvataljki na temelju konstrukcije i njihove primjene. Dan je prikaz njihovog povijesnog razvoja. Na zanimljiv i ilustrativan način uz pomoć brojnih primjera iz životinjskog i ljudskog svijeta prikazan je utjecaj bionike na konstrukcijski i funkcionalni razvoj mehaničke hvataljke. Izvršena je podjela mehaničkih hvataljki na temelju njihove kinematske strukture. Pojedine skupine detaljno su...
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
Ivana Marić
Obrađena je tema energetske učinkovitosti i ekonomičnosti podnog i radijatorskog grijanja za stambenu zgradu. U uvodu je opisano općenito o podnom, radijatorskom i ostalim mogućnostima grijanja. Navedene su prednosti i nedostatci pojedinih sustava s aspekta ekonomičnosti i toplinske ugodnosti. Nakon toga, u sljedećem poglavlju je napravljen proračun unutarnjih projektnih temperatura za sve prostrorije u odabranoj stambenoj građevini. Na temelju izračunatih koeficijenata prolaza...
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
Mladen Gajić
U diplomskom radu ukratko je opisano kogeneracijsko postrojenje na biomasu i dan je prikaz kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Proračun energetske učinkovitosti postrojenja i efikasnosti kotla na osnovu goriva različitih vlažnosti koja se koriste u kogeneracijskom postrojenju na biomasu rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Također, predstavljena je ideja računalnog simuliranja ubacivanja drvene sječke u industrijski...
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
Igor Nišević
U radu je napravljena usporedba proračuna idealnog i stvarnog kombiniranog plinsko parnog ciklusa. U uvodu je objašnjen princip rada i dijelovi kombiniranog plinsko parnog ciklusa. Zatim je napravljen izračun parametara zadanog plinsko-parnog ciklusa, energijska i eksergijska analiza te utjecaj kompresijskog omjera plinskog ciklusa na odnos masenih protoka zraka i pare te termički stupanj djelovanja kombiniranog ciklusa. Proračun je izvršen korištenjem koda napisanog u programskom...
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
Dražen Vrkljan
U radu su analizirani fazni dijagrami legura, kao grafički prikazi hlađenja i ugrijavanja pojedinih legura određenog kemijskog sastava . U prvom dijelu rada opisane su općenite pojave vezane uz legure te prednosti i nedostaci čistih metala i razlozi njihovog legiranja. Opisan je i proces kristalizacije legura s navedenim kristalografskim sustavima i oblicima pojedinih kristalnih rešetki. U drugom dijelu opisani su fazni dijagrami, načini njihovog konstruiranja, polužni zakon i...

Pages