Pages

TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
Stipe Matković
U ovom radu kroz kratki uvod opisana je povijest željezničkog prijevoza kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, također je odrađen eksperimentalni dio proizvodnje srednje kolijevke za prijevoz kolutova lima. Od trenutka kada je industrijska revolucija krenula pa sve do danas željeznička infrastruktura se mijenja i unapređuje prema zahtjevima tržišta. Kako se razvijala i auto industrija došlo je do potrebe transporta lima od točke A do točke B, u današnje vrijeme dok je auto...
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
Mario Ozimec
U uvodu ovog rada opisani su uređaji za hlađenje i točenje napitaka koji su u današnje vrijeme najučestaliji na tržištu. Opisuje se način na koji rade, te različiti modele uređaja na tržištu. Rad obuhvaća proračun rashladnog uređaja prema određenom zahtjevu kupca, te prikazuje specifične zahtjeve koje rashladni uređaj mora zadovoljiti. Proračun rashladnog uređaja zasniva se na temelju traženog kapaciteta istakanja, prilikom čega su odabrane odgovarajuće komponente za...
TEHNOLOGIJA IZRADE ZAVARIVAČKOG STOLA
TEHNOLOGIJA IZRADE ZAVARIVAČKOG STOLA
Matija Pavković
Diplomski rad sastoji se od terijskog i praktičnog dijela. Opisana je tehnologija izrade stola za zavarivanje i pratećih radnji koje su vezane za samo izradu. Opisano je MAG zavarivanje i tri načina prijenosa metala kod MAG zavarivanja, te glavne karakteristike MAG uređaja za zavarivanje.U teorijskom dijelu govori se općenito o zavarivanju, atestu postupka zavarivanja i atestu zavarivača te o dokumentima koji su važni prilikom zavarivnja. U praktičnom dijelu diplomskog rada prikazan...
TEHNOLOGIJA IZRADE ČELIČNIH PANELA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
TEHNOLOGIJA IZRADE ČELIČNIH PANELA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
Filip Fuzy
Za izradu panela u automobilskoj potreban je veliki broj operacija da bi se postigao željeni izgled. Automobilska industrija iz dana u dan napreduje i razvijaju se nove tehnologije izrade, stoga je teško obuhvatiti ih sve na jednom mjestu. U ovom završnom radu opisani su osnovni paneli automobila i osnovne tehnologije oblikovanja, razdvajanja i spajanja čeličnih limova u jednu cjelinu.
TEHNOLOGIJA KATODNE ZAŠTITE PRIMJENOM NARINUTE STRUJE
TEHNOLOGIJA KATODNE ZAŠTITE PRIMJENOM NARINUTE STRUJE
Hrvoje Dugandžić
U teorijskom dijelu diplomskog rada obrađene su metode zaštite materijala od korozije, s posebnim naglaskom na katodnu zaštitu. Budući da je tema zadatka katodna zaštita narinutom strujom u radu su opisani i ostali elementi zaštite bez kojih cjelokupna zaštita materijala od korozije ne bi bila potpuna. Ukratko su prikazane i ostale metode koje se danas koriste za antikorozivnu zaštitu materijala. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada izvršena je analiza projekta održavanja...
TEHNOLOGIJA KOVANJA ALUMINIJSKIH LEGURA
TEHNOLOGIJA KOVANJA ALUMINIJSKIH LEGURA
Martin Filipčić
U ovome završnom radu opisan je postupak tehnologije kovanja, specifičnosti i svojstva aluminija i aluminijskih legura te su navedene i opisane karakteristike alata i strojeva koje se koriste pri kovanju aluminijskih legura. Kroz uvod i drugo poglavlje, opisani su povijest, svojstva, primjene, načini dobivanja i druge karakteristike aluminija dok su kroz treće i četvrto poglavlje su prikazani postupci kovanja u različitim uvjetima te su navedeni i opisani strojevi i alati na kojima se...
TEHNOLOGIJA KOVANJA ČELIČNIH OTKIVAKA U ZATVORENIM UKOVNJIMA
TEHNOLOGIJA KOVANJA ČELIČNIH OTKIVAKA U ZATVORENIM UKOVNJIMA
Bernard Berić
U ovom završnom radu obrađena je tehnologija obrade metala kovanjem u zatvorenim ukovnjima. Tehnologija spada u skupinu obrada metala deformiranjem, te je jedna od najstarijih tehnologija obrade metala. Za ovu tehnologiju kovanja je potrebna pažljiva konstrukcija alata. Alat prolazi razne obrade dok ne bude gotov proizvod. Toplinska obrada kod izrade alata za ovo kovanje je neophodna i potrebno je posvetiti puno pažnje kako ne bi došlo do velikih grešaka. Otpad materijala kod ove...
TEHNOLOGIJA KROMATIRANJA ČELIKA Č1212
TEHNOLOGIJA KROMATIRANJA ČELIKA Č1212
Kristina Kušić
U završnom radu je opisan postupak nanošenja kroma u svrhu zaštite materijala od vanjskih, nepovoljnih utjecaja ili iz estetskih razloga. Općenito se postupak naziva metalizacijom, što podrazumijeva nanošenje više različitih elemenata i njihovih legura. Nakon što je opisan krom kao element, odnosno sirovina, njegova svostva i nastajanje, ukratko su opisani postupci pripreme podloge za njegovo nanošenje, same tehnologije nanošenja Cr-prevlaka i ispitivanje kvaliteta istih....
TEHNOLOGIJA OBRADE KOMPLEKSNE POVRŠINE TEHNOLOGIJOM GLODANJA 5-OSNIM STROJEM
TEHNOLOGIJA OBRADE KOMPLEKSNE POVRŠINE TEHNOLOGIJOM GLODANJA 5-OSNIM STROJEM
Zrinko Puljić
Kada se govori o izradi proizvoda kompleksnog oblika postupkom obrade odvajanjem čestica, kao što su razni kalupi, propeleri i slični dijelovi, tada se misli na tehnologiju glodanja na 5-osnim glodalicama. Ova tehnologija je danas u širokoj primjeni, te ju posjeduje svaka ozbiljnija tvrtka koja se bavi obradom odvajanjem čestica. Uvodno je opisana tehnologija glodanja i bitni parametri u procesu obrade. Analizirat će se 5-osne glodalice, njihove izvedbe sa prednostima i nedostacima,...
TEHNOLOGIJA PRIPREME POVRŠINE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA PRIPREME POVRŠINE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Dario Karšaj
U ovome radu opisana je korozija i razlozi njenog nastanka, klasifikacija. Vrsta i svojstva metalnih materijala i kriteriji za njihov izbor u automobilskoj industriji. Metode pripreme površine, odmašćivanje, mehanička, kemijske obrade. Postupci zaštite materijala od agresivnih medija, opisane su metode zaštite kao i primjena korozijski postojanih materijala. Dotaknuli smo se i tehnologija koje su važne za obradu površina u automobilskoj industriji. Detaljno se pristupilo procesu...
TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE ZA PROIZVODNJU VODENE PARE
TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE ZA PROIZVODNJU VODENE PARE
Kristina Ružela
Tema ovog rada je „Tehnologija pripreme vode za proizvodnju vodene pare“. U nastavku rada obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju vodene pare. Zbog određenih nečistoća koje se nalaze u sirovoj vodi, potrebno je provesti određene tehnološke postupke kako bi se postigla tražena propisana kvaliteta sirove napojne vode. Neki od postupaka koji su obrađeni u ovome radu su otplinjavanje, ionska izmjena i reverzna osmoza. Kao posljedica neadekvatno...
TEHNOLOGIJA PRIVREMENE ZAŠTITE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA PRIVREMENE ZAŠTITE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Maja Baračević
Tema diplomskog rada je: „Tehnologija privremene zaštite u automobilskoj industriji“. U uvodu rada napravljena je klasifikacija korozijskih procesa te su ukratko objašnjeni pojedini oblici korozije i pojmovi vezani uz koroziju. Proces korozije je prisutan u svim granama industrije te mu se posvećuje puno pažnje. Korozija smanjuje kvalitetu materijala i njihov vijek trajanja te je potrebno osigurati najbolju moguću zaštitu. U radu je analizirana privremena zaštita od korozije te...

Pages