Pages

Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Vedran Horvat
U radu je analizirana potreba automatizacije strojeva u tvrtki Oprema d.d. Povod za ovu analizu je planirana nabava novih strojeva koji su automatiziraniji u odnosu na trenutne, te se ovim radom željelo utvrditi prednosti i nedostatke obnove strojnog parka tj. provedena je usporedba postojećih i novih strojeva. Pretpostavka je da novi strojevi trebaju biti bolji u smislu potrošnje energenata, kvalitete proizvoda, fleksibilnosti, brzine izrade te ostalih bitnih parametara koji su potrebni...
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
Aldijana Babović
U radu se proučava primjena polimernih materijala u medicini. Polimeri imaju izvanredna mehanička i kemijska svojstva, a za primjenu u medicini najbitnije svojstvo je biokompatibilnost, odnosno sposobnost spajanja polimernog materijala sa ljudskim tkivom. Zadatkom je trebalo istražiti biokompatibilne materijale, proučiti njihove primjene, istražiti njihovo podrijetlo i kako ih izraditi. Detaljnim istraživanjem uočen je veliki broj prirodnih i sintetskih biokompatibilnih polimera....
BIOPOLIMERI
BIOPOLIMERI
Nino Kundih
U radu su navedene osnovne informacije o polimerima, dan je pregled i opis polimernih materijala, opisani su i sistematizirani biopolimerni materijali, te su istaknute neke od prednosti biopolimera zbog kojih se upotrebljavaju umjesto sintetskih polimera. Na kraju rada je navedeno par primjera proizvoda s kojima se čovjek učestalo susreće.
BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
Valentina Pavičić
U radu analizirali su se rezultati ispitivanja korozijskog djelovanja te svojstva boriranog čelika Č1212. Ovaj konstrukcijski materijal je kvalitetni niskougljični čelik koji se najčešće koristi kod izrade cijevi. Kako je potrebno zaštititi materijal od korozije te poboljšati mehanička svojstva, u ovom radu je opisana površinska tehnika zaštite metala. Metalizacija difuzijskim postupkom jedna je od površinske tehnike zaštite, a za ovaj rad važna vrsta metalizacije je...
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
Anton Pletikosa
U radu su opisani postupci brze izrade prototipova, njihov razvoj i funkcionalnost, te detaljan opis rada i implementacije u praksi. Opisani postupci su oni najčešće korišteni u inženjerskoj praksi uz pripadajuće prednosti i nedostatke svake navedene metode. Uz svaki postupak izrade prototipa, navedeni su materijali koji su se nametnuli kao industrijski standardi, te njihovi tehnički podaci dobiveni ispitivanjima uz primjere implementacije u različitim granama industrije.
BRZOREZNI ČELICI
BRZOREZNI ČELICI
Marijan Pavkić
U radu su opisani općenito alatni čelici, svojstva koja se od njih zahtijevaju te opći utjecaj legirajućih elemenata. Od alatnih čelika posebno je opisan brzorezni čelik, koji spada u visokolegirane alatne čelike. Opisan je pseudobinarni dijagram i metalografska svojstva brzoreznog čelika, njegovi uvjeti rada, toplinska obrada i primjeri upotrebe. Uvodni dio sadrži opisan nastanak i povijesni razvoj brzoreznog čelika. U nastavku rada navedena je podjela alata prema temperaturama...
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
Marko Ćosić
Tema diplomskog rada je „CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPEMI PROIZVODNJE“. U teorijskom dijelu opisana je tehnološka priprema proizvodnje, s naglaskom na ručnom i računalom podržanom projektiranju tehnoloških procesa, te je opisan odabrani CAD/CAM softver u kojemu je projektiran tehnološki proces za izradu zadanog radnog predmeta, ljudskog lica. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces za zadani radni predmet na numerički upravljanim (CNC)...
CIJEPLJENI LJEVOVI
CIJEPLJENI LJEVOVI
Pejo Rašić
U ovom radu teorijski je obrađena skupina cijepljenih ljevova te navedene njihove prednosti i nedostatci, područja primjene te utjecaj cjepiva na svojstva. U sklopu ovog zadatka bilo je potrebno obraditi nekoliko vrsti ljevova, a to su: meehanite lijev, modificirani sivi lijev, nodularni lijev, te vermikularni lijev. Uz to je još opisan opći postupak cijepljenja ljevova. Teorijskom analizom zadatka utvrđeno je da svaki od ljevova ima određene prednosti u odnosu na druge, no...
DETALJI ZAVARIVANJA TLAČNIH ELEMENATA U KOTLOGRADNJI
DETALJI ZAVARIVANJA TLAČNIH ELEMENATA U KOTLOGRADNJI
Tomislav Junačko
U diplomskom radu su detaljno opisani detalji zavarivanja koji se koriste u kotlogradnji kod vodocijevnih kotlova pri spajanju tlačnih dijelova. Prvi dio se sastoji od opisa i klasifikacije kotlovskih postrojenja kao i opisa pojmova pri tehnologiji zavarivanja. Drugi dio diplomskog rada opisuje standarde koji uvjetuju pripremu krajeva za zavarivanje kao i samu proizvodnju tlačnih dijelova u kotlogradnji sa detaljnijim opisom pripreme žljebova za sučeono zavarivanje, membransko...
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
Tomislav Perak
U radu je provedeno dimenzioniranje unutrašnjosti izmjenjivača topline, tipa „shell and tube“, analitički. U prvom dijelu rada iznesene su osnovne smjernice o izmjenjivačima topline, kako bi se dobio uvid u način rada, vrste i primjenu izmjenjivača topline. Zatim je na osnovu ulaznih podataka napravljen termodinamički proračun unutrašnjosti izmjenjivača topline, koji će kasnije poslužiti za numeričku simulaciju. Izmjenjivač ima funkciju zagrijača vode, pa je radni medij u...
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
Boris Delovski
Glavna tema rada je analiza konstrukcije izmjenjivača topline cijevi u plaštu. Prije proračuna u radu se daje tekst kojim se definiraju osnovne značajke izmjenjivača topline, kao i primjena istih. Na taj način pojašnjava se ne samo konstrukcija već i kriteriji koje različiti tipovi izmjenjivača trebaju ispuniti. Nakon toga slijedi dizajn: popis i opis dijelova, osnovne metode konstrukcije te izrazi za proračun koeficijenta topline i pada tlaka unutar izmjenjivača. Na samom...
DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
Marijana Milković
Tema diplomskog rada je dinamička analiza noseće konstrukcije kondenzatora u Slavoniji DI. Pojedini elementi konstrukcije zbog rada ventilatora dolaze u područje rezonancije. Proračunom je potrebno potvrditi sigurnost noseće konstrukcije kondenzatora. Kako bi se noseća konstrukcija kondenzatora numerički proračunala, potrebno je izraditi njen model. Model noseće konstrukcije kondenzatora izrađen je u SolidWorksu prema tehničkoj dokumentaciji tvrtke „Đuro Đaković...

Pages