Pages

TEHNOLOGIJA ISTISKIVANJA LEGURA ALUMINIJA
TEHNOLOGIJA ISTISKIVANJA LEGURA ALUMINIJA
Matija Zgaga
U ovom završnom radu objašnjene su tehnologije obrade metala (aluminijevih legura) istiskivanjem. Istiskivanje je metoda obrade plastičnom deformacijom. Obrađeni su osnovni tipovi istiskivanja s obzirom na smjer tečenja materijala i temperaturu materijala. Pojašnjene su metode i principi rada za istosmjerno i protusmjerno istiskivanje. Također su pojašnjeni principi nastanka deformacije, kao i osnovni pojmovi vezani uz naprezanja koja prate tu pojavu. Nadalje su izneseni izrazi za...
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Tomislav Barišec
U radu je objašnjena primjena CAD/CAM tehnologije na procesu izrade alata za prehrambenu industriju obradom odvajanjem čestica. Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio je općenit opis značenja CAD/CAM tehnologije te opis odabranog programskog rješenja SolidWorks/SolidCAM. Navedene su prednosti te nedostaci korištenja SolidCAM-a u općenitom smislu i industriji. Također su navedene opće stavke o petoosnim strojevima. Drugi dio pokriva opis proizvoda, koji se sastoji od materijala...
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
Josip Zorić
Ovim radom predstavljen je način izrade dimocijevnog kotla na biomasu snage 5 MW. Vrelovodni kotao promatran u radu, proizveden je prema europskoj normi EN 12953 te prema europskom pravilniku o tlačnim posudama PED 97/23/EC. U uvodnom dijelu predstavljen je najprije proizvođač kotla te kupac i zahtjevi za eksploataciju. Zatim je opisana kotlovnica u koju je proizvod ugrađen te sva oprema koja prati kotao u radu. Fizički izgled kotla te način rada je opisan pojedinačno te...
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOVODNIH ELEMENATA
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOVODNIH ELEMENATA
Dora Udovičić
U ovom radu prikazani su i opisani uobičajeni materijali i strojarske tehnologije koji se koriste za izradu dimovodnih elemenata. Detaljnije je razrađena izrada jednog odabranog reprezentanta, vrata dimovoda izrađenih od korozijski postojanog (inox) čelika. Opisana su svojstva tog čelika, te slijed aktivnosti u izradi odabranoga reprezentanta. Također, detaljnije su opisane tehnologije elektrootpornog točkastog i šavnog zavarivanja, te zavarivanja TIG postupkom, koji se koriste pri...
TEHNOLOGIJA IZRADE I ZAŠTITE KOMPENZATORA U AGRESIVNIM UVJETIMA
TEHNOLOGIJA IZRADE I ZAŠTITE KOMPENZATORA U AGRESIVNIM UVJETIMA
Igor Tomljenović
Tema rada je „Tehnologija izrade i zaštite kompenzatora u agresivnim uvjetima“. U uvodnom dijelu dane su informacije o metalnom kompenzatoru, njegove vrste i primjena, te je opisana izrada kompenzatora. Nadalje u radu su navedene i opisane vrste nehrđajućih čelika, te su navedeni i opisani oblici korozije nehrđajućih čelika. Na kraju rada prikazano je laboratorijsko ispitivanje utjecaja metoda čišćenja površine nehrđajućih čelika na pojavu korozije.
TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
Mario Joskić
U današnje vrijeme moderna industrija je nezamisliva bez CNC strojeva. Primjena CNC strojeva je široka, a svoju primjenu pronalazi gotovo u svim granama ,u drvnoj industriji, koristi se za izradu različitih dijelova, za savijanje cijevi,lasersko rezanje, a iz navedenog se može zaključiti da se radi o strojevima široke primjene. U ovom radu je prikazano korištenje i primjena CNC glodalice te korištenje programa Catia za crtanje kalupa za lijevanje olova. Pri samoj izradi kalupa je...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
Josip Lucić
U radu se obrađuje tehnologija izrade kućišta reduktora, u kojem su obuhvaćeni tehnološki zahtjevi, točnost izrade te materijal izratka. Autor se također osvrnuo na korištene strojeve, alate te režime obrade. Proces izrade kućišta reduktora vršio se prema tehnologiji izrade koju je moguće vidjeti u 2. točki rada. Cijeli proces izrade je praćen te dokumentiran. Naveden je korišteni materijal, stroj, te alati. Na posljetku je potrebno izvesti mjerenja kako bismo bili sigurni...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
Hrvoje Mirković
U ovom diplomskom radu opisana je izrada kućišta reduktora koji se ugrađuje u pogon za proizvodnju peleta i sve popratne aktivnosti tokom izrade. Također je opisana obrada odvajanjem čestica kao cjelina i sva njena važnost za današnju proizvodnju u kojoj čini jedan od važnijih faktora. Opisan je materijal od kojeg se izrađuje kućište reduktora, tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica. Opisani su strojevi i alati s kojima se izrađivalo kućište....
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
Ivan Sigurnjak
Tema ovog diplomskog rada je „Tehnologija izrade mosta za CNC stroj“. U radu je opisana namjena i princip rada stroja, tehničke karakteristike i zahtjevi, korištene tehnologije za izradu, proračun troškova i potrebna dokumentacija. Za izradu je potrebno osigurati nužnu tehničku dokumentaciju, odabrati materijal te biti dobar poznavatelj svih tehnologija koje su korištene, kako bi proizvodnja dijelova bila što povoljnija, uz ostvarene zahtjeve i tolerancije. Uz standardne...
TEHNOLOGIJA IZRADE OBUJMICE CIJEVI
TEHNOLOGIJA IZRADE OBUJMICE CIJEVI
Josip Mališ
U radu je analiziran proces izrade obujmice za cijevi. Obujmica služi za pričvršćivanje PP cijevi na horizontalnim i vertikalnim plohama. Obujmice je rađena procesom injekcijskog prešanja a materijal izrade je polipropilen. Proces izrade analiziran je i prezentiran u poduzeću MPR Mališ Željko, koji između ostalog proizvodi i na tržište plasira obujmice za cijevi. Uz analizu procesa u radu je sadržana i sistematizacija polimernih materijala te neke njihova osnovna svojstva prema...
TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
Ana Knežević
U diplomskom radu ukratko je opisan tehnološki proces izrade ozubljenog vratila. U uvodu je općenito opisana obrada odvajanjem čestica, podjela, prednosti, nedostaci, te je dan uvid u ono o čemu će se nadalje pisati. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje izradu ozubljenja, materijale za izradu ozubljenja i toplinsku obradu istih. U trećem poglavlju na osnovu promatranja unutar proizvodnog pogona izrađen je postupak izrade ozubljenja postupcima OOČ, te opisan stroj i alati....
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
Alen Matinjanin
U radu je obrađena tehnologija izrade alata za prešu, te su obuhvaćeni materijal izratka, tehnološki zahtjevi, točnost izrade. Zadatkom se također trebalo osvrnuti na veličinu serije, korištene alate, režime obrade, strojeve korištene za obradu, te kontrolu mjerenje točnosti. Proces izrade, te krajnji izgled proizvoda se može vidjeti u priloženim slikama.

Pages