Pages

SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
Mirna Biškić
U poglavljima koji slijede opisan je energetski proces sa stajališta automatskog vođenja. U radu je prvotno analizirana funkcija sustava za upravljanje, regulaciju i nadzor u sistemu automatskog vođenja energetskog procesa. Definirane su četiri osnovne komponente sustava automatske regulacije: proces, aktuator, mjerni pretvornik i regulator, te njihov osnovni zadatak unutar regulacijske petlje. Kao primjer sustava za nadzor i upravljanje energetskim procesom analiziran je SCADA sustav. ...
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Martina Kolarec
Tema ovog diplomskog rada je „Sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka“. U diplomskom radu opisan je sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka rezanja. Navedeni su postupci toplinskog rezanja, te njihova primjena u industriji. Obrađena je tehnologija toplinskog rezanja laserom i plazmom, prikazana je usporedba postupaka s obzirom na pojedine parametre rezanja kao i usporedba međusobnih prednosti, te...
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
Ivan Ćoruša
U ovom završnom radu će biti prikazane suvremene automatske transmisije koje se koriste kod motornih vozila, preciznije putničkih automobila. Navode se osnovni dijelovi koji se nalaze u većini sustava te njihova funkcija unutar sustava. Analizirat će se suvremene automatske transmisije sa 7, 8 i 9 stupnjeva prijenosa, te rješenja kod kojih se vozačima omogućuje ručno mijenjanje stupnjeva pored automatskog, odnosno tzv. „tiptronic“ i DSG sustavi te će se usporediti sa...
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
Saša Mrkonić
U ovom radu cilj je bio opisati suvremene postupke zavarivanja metalnih materijala te je dana podjela zavarivanja prema normi HRN EN ISO 4063:2012. U prvom djelu rada pisalo se općenito o zavarivanju metalnih materijala te je ukratko prikazana podjela zavarivanja taljenjem i pritiskom. Tijekom rada opisan je postupak elektrolučnog zavarivanja te njegove specifičnosti i svojstva zavarenog spoja kao rezultat zavarivanja. U drugom djelu rada analizirani su pojedini postupci zavarivanja iz...
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Mišael Vukoje
Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, nameću se zahtjevi za sniženje troškova, a posebno za smanjenje vremena i razvoja proizvoda. U cilju zadovoljavanje tržišta brza izrada prototipa ima važnu ulogu. U radu je opisana primjena aditivne tehnologije u procesu razvoja novih proizvoda.
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
Josip Vuković
U ovome završnom radu je opisan postupak zavarivanja sučeonog spoja čeličnih cijevi na cjevovodima koji se primjenjuju za prijenos nafte i zemnog plina. Ukratko su opisane cijevi i cjevovodi kao i njihova primjena. Opisana su tri postupka koja se mogu koristiti prilikom zavarivanja cjevovoda, od kojih je najzastupljeniji i najekonomičniji REL postupak. Pošto je REL postupak najekonomičniji, nabrojane su i opisane obložene elektrode, žljebovi, te načini zavarivanja kod takvoga...
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
Ivan Matić
U ovom radu su navedeni spojevi aluminija u kojima se on najčešće pojavljuje. Objašnjena su najvažnija fizikalna, mehanička i kemijska svojstva aluminija. Također je opisan postupak dobivanja aluminija iz rude boksita. Zatim je prikazana podjela aluminijskih legura i utjecaj određenih kemijskih elemenata na svojstva aluminijskih legura, postupci očvrsnuća legura i njihovo označavanje. Na kraju su navedeni primjeri primjene legura aluminija.
SVOJSTVA I PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA
SVOJSTVA I PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA
Ivan Dulj
U ovom završnom radu prikazana su svojstva i primjena polimernih materijala. U prvom dijelu je dan kratak uvod u polimerne materijale. U drugom dijelu su opisani polimerni materijali, njihova povijest, proizvodnja, fizička stanja, svojstva i podjela. U trećem dijelu navedene su i opisane glavne skupine polimernih materijala i na kraju u četvrtom dijelu navedena su i opisana područja primjene polimernih materijala.
SVOJSTVA I PRIMJENA RAU-FIPRO KOMPOZITNOG MATERIJALA
SVOJSTVA I PRIMJENA RAU-FIPRO KOMPOZITNOG MATERIJALA
Toni Drobac
Kompozitni materijali specifični su po svojim poboljšanim svojstvima, što je razlog njihove široke primjene u svijetu. U radu je obrađena podjela kompozita prema matrici i različitim tipovima ojačala. Prikazane su razne vrste kompozita, te njihove prednosti i nedostaci. Naglasak završnog rada stavljen je na ispitivanje kompozitnog materijala trgovačkog naziva RAU-FIPRO, koji dolazi iz obitelji kompozita ojačanih staklenim vlaknima. Objašnjen je sustav prozorskih profila GENEO te...
SVOJSTVA I PRIMJENA SIVOG LIJEVA
SVOJSTVA I PRIMJENA SIVOG LIJEVA
Mateo Bošnjak
Tema ovog završnog rada je Svojstva i primjena sivog lijeva. U ovom radu definirani su općenito ljevovi kao i njihova podjela. Objašnjen je nastanak sivog lijeva te njegova svojstva i područje primjene. Nadalje u radu su opisana mehanička i fizikalna svojstva sivog lijeva. Prikazana je metalografska struktura i kristalizacija. Razrađeni su neki od postupaka toplinske obrade, te su dane norme za određenu kvalitetu sivog lijeva.
SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
Mijo Kopčić
U prvom dijelu završnog rada opisana je sistematizacija tehničke keramike, osnovna definicija keramičkih materijala, tvorba materijala, te podjela tehničke keramike i svojstva tehničke keramike. Detaljno su objašnjene razlike između oksidne i neoksidne keramike, svojstva navedenih keramika, te su dana područja primjene pojedinih oksidnih i neoksidnih keramika. Drugi dio rada opisuje osnovne faze u proizvodnji tehničke keramike, te postupke i načine proizvodnje tehničkih...
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
Robert Blažević
U prvom dijelu rada su opisani polimeri te njihova podjela na glavne skupine. U nastavku je detaljno opisan poli(oksimetilen), njegova izrada, strojna obrada i svojstva kao što su mehanička svojstva, električna svojstva, toplinska svojstva itd. U drugom dijelu rada je detaljno opisan sustav za injekcijsko prešanje. Opisan je stroj za ubrizgavanje, detaljno je opisan kalup i njegovi dijelovi. Nadalje, opisani su neki parametri koji utječu na svojstva otpreska kao što su tlak,...

Pages