Pages

RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...
RAZVOJ MODELA ODRŽAVANJA JAVNIH SUSTAVA ODVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
RAZVOJ MODELA ODRŽAVANJA JAVNIH SUSTAVA ODVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Jurić
U radu je opisan razvoj modela održavanja javnih sustava odvodnje u Republici Hrvatskoj. Dobro održavanje kanalizacijskog sustava osnovni je preduvjet za racionalno gospodaranje skupom gradskom infrastrukturom, za dobre sanitarne uvjete u urbanoj sredini i dobru zaštitu okoliša. Dobro održavanje sustava odvodnje jedan je od preduvjeta za održivi razvoj i zdrastveni standard neke urbane sredine, stoga mu se mora pokloniti velika pozornost. S dobrim održavanjem sustava odvodnje održava...
RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
Luka Plivelić
U radu je prikazan kompletan razvoj prototipa manipulatora. U prikazu razvoja obuhvaćeno je modeliranje konstrukcije, razvoj programske podrške za kontrolu manipulatora te upravljačka jedinica manipulatora. Kao rezultat razvoja prikazana je uloga pojedinih komponenti u sklopu manipulatora te njihova međusobna interakcija.
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
Jan Topolnjak
Zadatak ovog rada bila je izrada uređaja kojim bi se sa udaljene lokacije moglo upravljati garažnim vratima. U prvom dijelu rada bit će ukratko objašnjen pojam interneta stvari, njegova povijest, primjena te način rada. U drugom dijelu zadatka bit će prikazan proces odabira elektroničkih komponenti, izrade elektroničkih sklopova te programiranje mikrokontrolera i mobilne aplikacije. Na kraju rada bit će prikazana izrada kučišta za uređaj tehnologijom 3D printanja.
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
Ivan Kocić
U poglavljima koja slijede prikazan je razvoj i konstruiranje uređaja za modeliranje topljenim depozitom na temelju kojih je isti i izrađen. U radu je prvotno analizirana i predočena problematika brze izrade prototipa, svrha STL datoteka u procesu izrade modela topljenim depozitom, kao i načela te pojedine faze izrade u aditivnoj proizvodnji. Razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih pitanja koje treba riješiti usmjerilo je k jasnijem definiranju konstrukcijskog procesa...
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Terešak
U ovom završnom radu prikazani su primjeri računalnih programa primjenjivih prilikom rješavanja optimizacijskih problema. Kako bi se bolje razumjela njihova uloga, u drugom poglavlju objašnjena je osnovna problematika teorije optimizacije i metode rješavanja, pri čemu su naglašeni problemi linearnih karakteristika. Treće poglavlje daje uvid u osnovne algoritme ugrađeni u programe za rješavanje problema linearnog programiranja, te se navode i primjeri često korištenih programa uz...
RAČUNALNI PROGRAMI U RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
RAČUNALNI PROGRAMI U RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Mario Leljak
U ovom završnom radu definiran je problem linearnog programiranja koji je zatim riješen uz pomoć računalnih programa. Cilj je bio odrediti optimalnu dnevnu proizvodnju dva proizvoda, a da se pri tome ostvari maksimalna dobit. MS Excel, WinQSB, LINDO, MPL i Scilab su računalni programi koji su korišteni za rješavanje problema te su svi detaljno opisani i objašnjeni. Svaki računalni program zahtijeva drugačiji zapis matematičkog modela, a dobivena izvješća su različita. Na kraju...
RAČUNALOM PODRŽANA PRIPREMA PROIZVODNJE
RAČUNALOM PODRŽANA PRIPREMA PROIZVODNJE
Toni Lacić
S porastom kompleksnosti proizvoda i napretkom tehnologije tijekom prošlog stoljeća pojavila se potreba za izracima sve složenijih površina. Složene površine su prvenstveno zahtijevane u vojnoj i svemirskoj industriji, a s vremenom u zrakoplovnoj i automobilskoj industriji. Koristeći troosne alatne strojeve može se uvelike pomoći pri izradi složenih dijelova u raznim industrijama. Ručno pisanje koda za NC strojeve zamijenjeno je „programiranjem“ tehnološkog procesa u...
RAČUNALOM PODRŽANA PROIZVODNJA-PRILOG KONCEPTU "INDUSTRIJA 4.0"
RAČUNALOM PODRŽANA PROIZVODNJA-PRILOG KONCEPTU "INDUSTRIJA 4.0"
Boris Golemović
Tema rada je računalom podržana proizvodnja-prilog konceptu industrija 4.0. U teorijskom dijelu rada su opisane značajke koncepta industrije 4.0 i opisana je računalom podržana proizvodnja. U eksperimentalnom dijelu rada opisano je oblikovanje tehnološkog procesa i način izrade radnog predmeta uporabom Siemens NX 10 programa. Nakon toga je objašnjena razina digitalizacije pripreme i proizvodnje.
RAČUNALOM PODRŽANO PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
RAČUNALOM PODRŽANO PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
Matej Milašinović
Tema diplomskog rada je izrada tehnološkog procesa na osnovu reverzibilnog inženjeringa. U teorijskom dijelu opisan je reverzibilni inženjering, računalom podržano konstruiranje, računalom podržana proizvodnja, te alati koji su se koristili za skeniranje predmeta. Nakon opisivanja reverzibilnog inženjeringa pristupilo se izradi modela u Autodesk Invetoru. Drugi način na koji se dolazi do modela je korištenjem 3D skenera Artec Eva, te pripadajućeg softwarea Artec Studio 9. Nakon...
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA PRIRODNI PLIN UZ UGRADNJU KOTLA NA DRVNU SJEČKU 2 MW
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA PRIRODNI PLIN UZ UGRADNJU KOTLA NA DRVNU SJEČKU 2 MW
Matija Hršak
U radu je analizirana rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvnu sječku snage 2 MW. U radu su detaljno opisani i proračunati dijelovi energetskog postrojenja na biomasu, potrošnja toplinske energije tokom godine te isplativost investicije. Načinjena je usporedba isplativosti investicije na prikupljanju drvne sječke iz okoliša u odnosu na njenu kupnju od stranog dobavljača. U radu su objedinjena znanja iz nekoliko kolegija nastavnog smjera kao što su...

Pages