Pages

RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
Luka Plivelić
U radu je prikazan kompletan razvoj prototipa manipulatora. U prikazu razvoja obuhvaćeno je modeliranje konstrukcije, razvoj programske podrške za kontrolu manipulatora te upravljačka jedinica manipulatora. Kao rezultat razvoja prikazana je uloga pojedinih komponenti u sklopu manipulatora te njihova međusobna interakcija.
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
Jan Topolnjak
Zadatak ovog rada bila je izrada uređaja kojim bi se sa udaljene lokacije moglo upravljati garažnim vratima. U prvom dijelu rada bit će ukratko objašnjen pojam interneta stvari, njegova povijest, primjena te način rada. U drugom dijelu zadatka bit će prikazan proces odabira elektroničkih komponenti, izrade elektroničkih sklopova te programiranje mikrokontrolera i mobilne aplikacije. Na kraju rada bit će prikazana izrada kučišta za uređaj tehnologijom 3D printanja.
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
Ivan Kocić
U poglavljima koja slijede prikazan je razvoj i konstruiranje uređaja za modeliranje topljenim depozitom na temelju kojih je isti i izrađen. U radu je prvotno analizirana i predočena problematika brze izrade prototipa, svrha STL datoteka u procesu izrade modela topljenim depozitom, kao i načela te pojedine faze izrade u aditivnoj proizvodnji. Razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih pitanja koje treba riješiti usmjerilo je k jasnijem definiranju konstrukcijskog procesa...
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Terešak
U ovom završnom radu prikazani su primjeri računalnih programa primjenjivih prilikom rješavanja optimizacijskih problema. Kako bi se bolje razumjela njihova uloga, u drugom poglavlju objašnjena je osnovna problematika teorije optimizacije i metode rješavanja, pri čemu su naglašeni problemi linearnih karakteristika. Treće poglavlje daje uvid u osnovne algoritme ugrađeni u programe za rješavanje problema linearnog programiranja, te se navode i primjeri često korištenih programa uz...
RAČUNALNI PROGRAMI U RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
RAČUNALNI PROGRAMI U RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Mario Leljak
U ovom završnom radu definiran je problem linearnog programiranja koji je zatim riješen uz pomoć računalnih programa. Cilj je bio odrediti optimalnu dnevnu proizvodnju dva proizvoda, a da se pri tome ostvari maksimalna dobit. MS Excel, WinQSB, LINDO, MPL i Scilab su računalni programi koji su korišteni za rješavanje problema te su svi detaljno opisani i objašnjeni. Svaki računalni program zahtijeva drugačiji zapis matematičkog modela, a dobivena izvješća su različita. Na kraju...
RAČUNALOM PODRŽANA PRIPREMA PROIZVODNJE
RAČUNALOM PODRŽANA PRIPREMA PROIZVODNJE
Toni Lacić
S porastom kompleksnosti proizvoda i napretkom tehnologije tijekom prošlog stoljeća pojavila se potreba za izracima sve složenijih površina. Složene površine su prvenstveno zahtijevane u vojnoj i svemirskoj industriji, a s vremenom u zrakoplovnoj i automobilskoj industriji. Koristeći troosne alatne strojeve može se uvelike pomoći pri izradi složenih dijelova u raznim industrijama. Ručno pisanje koda za NC strojeve zamijenjeno je „programiranjem“ tehnološkog procesa u...
RAČUNALOM PODRŽANA PROIZVODNJA-PRILOG KONCEPTU "INDUSTRIJA 4.0"
RAČUNALOM PODRŽANA PROIZVODNJA-PRILOG KONCEPTU "INDUSTRIJA 4.0"
Boris Golemović
Tema rada je računalom podržana proizvodnja-prilog konceptu industrija 4.0. U teorijskom dijelu rada su opisane značajke koncepta industrije 4.0 i opisana je računalom podržana proizvodnja. U eksperimentalnom dijelu rada opisano je oblikovanje tehnološkog procesa i način izrade radnog predmeta uporabom Siemens NX 10 programa. Nakon toga je objašnjena razina digitalizacije pripreme i proizvodnje.
RAČUNALOM PODRŽANO PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
RAČUNALOM PODRŽANO PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
Matej Milašinović
Tema diplomskog rada je izrada tehnološkog procesa na osnovu reverzibilnog inženjeringa. U teorijskom dijelu opisan je reverzibilni inženjering, računalom podržano konstruiranje, računalom podržana proizvodnja, te alati koji su se koristili za skeniranje predmeta. Nakon opisivanja reverzibilnog inženjeringa pristupilo se izradi modela u Autodesk Invetoru. Drugi način na koji se dolazi do modela je korištenjem 3D skenera Artec Eva, te pripadajućeg softwarea Artec Studio 9. Nakon...
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA PRIRODNI PLIN UZ UGRADNJU KOTLA NA DRVNU SJEČKU 2 MW
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA PRIRODNI PLIN UZ UGRADNJU KOTLA NA DRVNU SJEČKU 2 MW
Matija Hršak
U radu je analizirana rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvnu sječku snage 2 MW. U radu su detaljno opisani i proračunati dijelovi energetskog postrojenja na biomasu, potrošnja toplinske energije tokom godine te isplativost investicije. Načinjena je usporedba isplativosti investicije na prikupljanju drvne sječke iz okoliša u odnosu na njenu kupnju od stranog dobavljača. U radu su objedinjena znanja iz nekoliko kolegija nastavnog smjera kao što su...
REKONSTRUKCIJA MEHANIZAMA ZA OTVARANJE/ZATVARANJE ISTOVARNOG VENTILA I VENTILA ZA OZRAČIVANJE NA PRIMJERU VAGONA ZACNS
REKONSTRUKCIJA MEHANIZAMA ZA OTVARANJE/ZATVARANJE ISTOVARNOG VENTILA I VENTILA ZA OZRAČIVANJE NA PRIMJERU VAGONA ZACNS
Valentina Čondrić
U ovom diplomskom radu predstavljen je pregled razvoja mehanizama koji se koristi za otvaranje/zatvaranje vagona. Budući da je rad izrađen u suradnji s tvrtkom Đuro Đaković Specijalna Vozila, razvoj je prikazan na njihovom proizvodnom programu. Prikazano je postojeće stanje mehanizma za otvaranje/zatvaranje istovarnog ventila i ventila za ozračivanje na primjeru vagona ZACNS. U skladu sa zahtjevima tržišta izvedene su varijante rješenja, od kojih je odabrana varijanta razrađena...
REPARATURA AUTOMOBILSKIH NAPLATAKA
REPARATURA AUTOMOBILSKIH NAPLATAKA
Slaven Suhi
U radu su analizirani uvjeti eksploatacije automobilskih naplataka, kao i materijali od kojih se proizvode uz njihova svojstva. Posebna pozornost se posvetila procesima i metodama reparature kao i razlozima za reparaciju, odnosno za kupovinu novog naplatka u smislu tehnološko – ekonomske analize potrebe za popravljanjem naplatka. Teorijski dio rada je obuhvatio opis elektrokemijske koroziji i uklanjanje i sprječavanje korozije, detaljni opis metoda reparature automobilskih naplataka,...
REŽIMI RADA MALE HIDROELEKTRANE
REŽIMI RADA MALE HIDROELEKTRANE
Ivan Dulj
Diplomski rad odnosi se na obnovljive izvore energije, točnije male hidroelektrane koje iskorištavaju energiju vode za proizvodnju električne energije. U radu je objašnjen način rada, podjela te karakteristike hidroelektrana. Najveći dio rada se odnosi na malu hidroelektranu „Orljava 8“ u Brodskom Drenovcu. Također je opisan hidrološki potencijal rijeke Orljave kao i sustav rada te dijelovi i oprema male hidroelektrane. U konačnici je analizirana proizvodnja električne...

Pages