Pages

ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
Mateo Bošnjak
Tema ovoga diplomskoga rada je „Analiza uzroka nastanka kvara kroz Ishikawa dijagram“. U radu su pojašnjene metode održavanja, objašnjeno je što je preventivno, a što korektivno održavanje. Dati su primjeri kvara i kakvi sve kvarovi mogu biti. Objašnjena je uloga dijagnostike te koji se instrumenti koriste. Nadalje u radu je rečeno tko je bio Kaoru Ishikawa te kako je nastao dijagram. Detaljno je objašnjen Ishikawa dijagram, čemu služi i kako se koristi. Navedeni su redom...
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
Tomislav Aušić
U ovom radu prikazan je proračun zamora drenažnih cijevi spalionice smeća. Drenažne cijevi ciklički su opterećene udarom trna koji skida pepeo sa izmjenjivača topline na kojima se nalaze drenažne cijevi. Cijevi su opterećene i tlakom unutar njih. Proračun je proveden za odabrane kritične presjeke pojedinih cijevi koje su opterećene na dva načina, Step A i Step B. Također je prikazana izrada modela u programu Abaqus/CAE 2016. Prikaz rezultata nalazi se u prilozima. Proračun je...
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
Ivan Janjić
U radu je analizirano ekvivalentno naprezanje na ispitnim uzorcima izrađenim od nehrđajućeg čelika. Na početku rada se opisuje ravninska teorija elastičnosti te temeljne jednadžbe potrebne za izračunavanje ekvivalentnog naprezanja komora. Nakon toga je provoden izračun naprezanja za zadane podatke. U drugom dijelu rada opisan je eksperimentalni dio. Ovdje je primjenjivana metoda određivanja zaostalih naprezanja pomoću tenzometrije mjereći deformacije pomoću kojih su se...
ANALIZA ZAŠTITE CJEVOVODA
ANALIZA ZAŠTITE CJEVOVODA
Ivan Frković
U radu je obrađen utjecaj korozije te analiza i tehnologija zaštite cjevovoda. Korozija cjevovoda je najrasprostranjeniji oblik korozije u konstrukcijskim materijalima. Sukladno tome, potrebno je provesti adekvatnu zaštitu kako bi sustav funkcionirao ispravno, ekološki i financijski prihvatljivo sa drugim vijekom trajanja. Tehnologija zaštite cjevovoda se sastoji od tvorničke izolacije i izolacije na samom gradilištu. Tvornička izolacija obuhvaća pripremu površine, a to...
ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
Davor Koren
U završnom radu opisano je nanošenje kroma na osnovni metal difuzijskim postupkom u svrhu zaštite metala od nepovoljnih vanjskih utjecaja. U prvom dijelu ovog rada objašnjena je uloga zaštite od korozije u eksploatacijskom vijeku i ekonomskoj isplativosti metalne konstrukcije. Ukratko su opisane vrste korozije, korozijsko ponašanje i svojstva metala. Također, opisani su i postupci metalizacije kojima se metalna konstrukcija najčešće zaštićuje od korozije. U drugom dijelu rada...
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
Alen Krivošić
U završnom radu opisane su specifikacije i kvalifikacije postupaka zavarivanja za metalne materijale. Ispitivanje postupka zavarivanja: elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (HRN EN ISO 15614-1:2017) ISO ( Internacionalna organizacija za Standardizaciju) je međunarodno tijelo za donošenje norma koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Predmetak HRN EN označuje norme koje su preuzete iz...
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
Tomislav Dragovan
U diplomskom radu prikazano je atestiranje zavarivača i postupka zavarivanja prema ASME sec. IX. U poglavljima koja slijede opisano je općenito o ASME normama kako su nastale na čemu se temelje te od kojih dijelove se sastoji i za šta je namijenjen pojedini dio. Opisano je od kojih se dokumenata sastoji proces atestiranja zavarivača i postupka zavarivanja, koji su testovi provedeni i rok trajanja atesta. Pojedinačno je prikazan i opisan izgled svakog dokumenta za provedeni atest...
AUTOMATSKO TIG ZAVARIVANJE UZDUŽNIH SPOJEVA CILINDRIČNIH PRSTENOVA OD TANKOSTJENIH KOROZIJSKI POSTOJANIH MATERIJALA
AUTOMATSKO TIG ZAVARIVANJE UZDUŽNIH SPOJEVA CILINDRIČNIH PRSTENOVA OD TANKOSTJENIH KOROZIJSKI POSTOJANIH MATERIJALA
Tomislav Dragovan
U ovom završnom radu opisan je TIG postupak zavarivanja i postupci zavarivanja izvedeni iz TIG postupka. Analizirani su dijelovi, parametri i primjena TIG zavarivanja. Pored toga opisan je TIP TIG postupak te orbitalno TIG zavarivanje. U kratkim crticama opisana je konstrukcija uređaja za automatsko TIG zavarivanje.
Analiza mikrostrukture nodularnog lijeva
Analiza mikrostrukture nodularnog lijeva
Damjan Perić
U ovom radu opisana su svojstva nodularnog lijeva kao i njegova primjena. Rad obuhvaća utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture kao i uspješnost izlučivanja grafita u obliku nodula na svojstva nodularnog lijeva. Prikazan je postupak pripreme ispitnih uzoraka za analizu mikrostrukture. Korišteni su ispitni uzorci od nodularnog lijeva NL400 i NL700.
Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Vedran Horvat
U radu je analizirana potreba automatizacije strojeva u tvrtki Oprema d.d. Povod za ovu analizu je planirana nabava novih strojeva koji su automatiziraniji u odnosu na trenutne, te se ovim radom željelo utvrditi prednosti i nedostatke obnove strojnog parka tj. provedena je usporedba postojećih i novih strojeva. Pretpostavka je da novi strojevi trebaju biti bolji u smislu potrošnje energenata, kvalitete proizvoda, fleksibilnosti, brzine izrade te ostalih bitnih parametara koji su potrebni...
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
Aldijana Babović
U radu se proučava primjena polimernih materijala u medicini. Polimeri imaju izvanredna mehanička i kemijska svojstva, a za primjenu u medicini najbitnije svojstvo je biokompatibilnost, odnosno sposobnost spajanja polimernog materijala sa ljudskim tkivom. Zadatkom je trebalo istražiti biokompatibilne materijale, proučiti njihove primjene, istražiti njihovo podrijetlo i kako ih izraditi. Detaljnim istraživanjem uočen je veliki broj prirodnih i sintetskih biokompatibilnih polimera....
BIOPOLIMERI
BIOPOLIMERI
Nino Kundih
U radu su navedene osnovne informacije o polimerima, dan je pregled i opis polimernih materijala, opisani su i sistematizirani biopolimerni materijali, te su istaknute neke od prednosti biopolimera zbog kojih se upotrebljavaju umjesto sintetskih polimera. Na kraju rada je navedeno par primjera proizvoda s kojima se čovjek učestalo susreće.

Pages