Pages

ANALIZA NAPREZANJA U PREGRIJAČKIM PAKETIMA ZA VRIJEME PODIZANJA
ANALIZA NAPREZANJA U PREGRIJAČKIM PAKETIMA ZA VRIJEME PODIZANJA
Ivan Knežević
U ovom diplomskom radu obrađena je tema analize opterećenja naprezanja pri podizanju modula kotla u Đakovu. Nakon što je u uvodnom dijelu ukratko opisan izmjenjivač topline te membranski zid, napravljena je analiza naprezanja u membranskoj stijeni modula kotla metodama Teorije elastičnosti. Zatim je opisana metoda teorije elastičnosti te prikazane specifične jednadžbe koje se koriste za riješavanje jednostavne i kompleksne problematike teorije elastičnosti. U programskom paketu...
ANALIZA ODRŽAVANJA S CILJEM UČINKOVITIJEG  POSLOVANJA METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
ANALIZA ODRŽAVANJA S CILJEM UČINKOVITIJEG POSLOVANJA METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
Sara Radojičić
U diplomskom radu je analizirano održavanje obradnog centra AXA verzija VHC 3-8000 XTS koji se nalazi poduzeću Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. te se koristi obradu debelostjenih cijevnih komora za parne kotlove. Opisano je poduzeće u kojemu se obradni centar nalazi te je analizirana organizacija rada u poduzeću s naglaskom na odjel održavanja. Analizom stanja u poduzeću te opisom postojeće opreme uviđeno je da je proces proizvodnje kontinuiran te da svakim zastojem...
ANALIZA OPRAVDANOSTI UPOTREBE MEHANIZMA ZA DODATNO PRIDRŽAVANJE VRATA VAGONA TIPA FALNS
ANALIZA OPRAVDANOSTI UPOTREBE MEHANIZMA ZA DODATNO PRIDRŽAVANJE VRATA VAGONA TIPA FALNS
David Liović
Današnji globalni trendovi željezničkog transportnog prometa nalažu skidanje svih nepotrebnih komponenata s vagona u cilju smanjenja mase vagona. Upravo zbog toga rodila se ideja analize opravdanosti upotrebe mehanizma za dodatno pridržavanje vrata vagona Falns 48. Vagon Falns 48 namijenjen je u prvom planu za prijevoz željezne rude. Naime, izbacivanjem ovog mehanizma masa vagona mogla bi se smanjiti za 276 kg, ali bi se maksimalni pomaci donjeg brida vrata vagona povećali s 0,04 mm...
ANALIZA OPTEREĆENJA I IZRAČUN SILA U ZAVJEŠENJIMA RADIJACIJSKOG DIJELA KOTLA SPALIONICE OTPADA U DUBLINU
ANALIZA OPTEREĆENJA I IZRAČUN SILA U ZAVJEŠENJIMA RADIJACIJSKOG DIJELA KOTLA SPALIONICE OTPADA U DUBLINU
Ivan Čakalović
U ovom diplomskom radu obrađena je tema analize opterećenja i izračun sila u zavješenjima radijacijskog dijela kotla spalionice otpada u Dublinu. Nakon što su u uvodnom dijelu navedeni osnovni tipovi kotlova spalionica i njihovi osnovni dijelovi, prikazana je proračunska geometrija radijacijskog dijela kotla te lista dijelova. Zatim je opisana metoda ekvivalentne krutosti membranskog zida te su membranski zidovi kotla aproksimirani ekvivalentnim ortotropnim pločama te su izračunate...
ANALIZA PRIJENOSA TOPLINE KOD PROZORA S VIŠEKOMORNIM PVC PROFILIMA
ANALIZA PRIJENOSA TOPLINE KOD PROZORA S VIŠEKOMORNIM PVC PROFILIMA
Matija Maruščak
U današnje vrijeme se sve više grade pasivne kuće u kojima se troškovi boravka žele svesti na minimum. Općenito u kućama najviše toplinske energije prolazi kroz prozore. Zbog toga se javlja potreba za razvojem tehnologije izrade prozora koji će propuštati što manje topline, ali i da prolazi što više svijetlosti kroz stakla prozora. Opisali smo vrste i načine izvedbi prozora, a najviše pažnje smo posvetili prozorima sa okvirima od PVC profila. Prije samog proračuna je opisan...
ANALIZA PRIMJENE GALVANOTEHNIČKE METODE PREVLAČENJA METALA
ANALIZA PRIMJENE GALVANOTEHNIČKE METODE PREVLAČENJA METALA
Nina Šare
U radu je analiziran postupak galvonotehničke zaštite metala metalnim prevlakama. Objašnjeni su najvažniji principi izbora materijala za prevlačenje i materijala prevlake, elektrokemijske analize procesa, pripreme materijala, sastava kupelji, završne obrade te na kraju kontrole kvalitete. Rad je usmjeren u područje praktične primjene galvanotehničke zaštite.
ANALIZA PROBLEMA DEFORMACIJA OSOVINE ROTORA TURBOPUHALA MOTORA SUI
ANALIZA PROBLEMA DEFORMACIJA OSOVINE ROTORA TURBOPUHALA MOTORA SUI
Vinko Vrljić
U radu je analiziran spoj vratila i glavine kao bitan sastavni dio gotovo svakog sklopa ili stroja u kojemu je prisutan prijenos okretnog momenta, tj. prijenos snage i gibanja. U svrhu lakšeg pronalaska kvalitetnog rješenja spajanja vratila i glavine, razrađene su konstrukcijske i funkcionalne značajke različitih izvedbi spojeva kao i odgovarajuće prednosti i nedostatci. Prema načinu prijenosa okretnog momenta spojevi su klasificirani na spojeve oblikom i spojeve trenjem. Upotreba...
ANALIZA RAZLIČITIH KONSTRUKCIJSKIH SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
ANALIZA RAZLIČITIH KONSTRUKCIJSKIH SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
Mia Velikanović
Tema ovog završnog rada je Analiza različitih konstrukcijskih sustava i elemenata za postavljanje i pritezanje odbojkaške mreže. U radu su opisani različiti sustavi i elementi koji se koriste pri postavljanju i pritezanju odbojkaške mreže. Navedene su i moguće izvedbe elemenata koji se koriste. Također način odnosno proračun odabira užeta, kontrola stupova na izvijanje te dimenzioniranje pužnog prijenosa.
ANALIZA SLOŽENOG MEHANIZMA
ANALIZA SLOŽENOG MEHANIZMA
Josip Bošnjaković
U radu je analizirano gibanje nekog mehanizma, točnije klipnog mehanizma u automobilskom motoru. Analizirane su brzine, ubrzanja i sile BMW-ovog motora N54 te općenito su analizirani mehanizmi. Govori se o vrstama mehanizma, stupnju slobode mehanizama i sl. Uz pomoć SAM(synthesis and analysis of mechanisms) programa izračunate su brzine,ubrzanja i sile pri nekoj kutnoj brzini, odnosno pri nekoj brzini vrtnje. U radu je još prikazano kako je moguće prenositi velike brzine i ubrzanja,...
ANALIZA SLOŽENOG NOSAČA OPTEREĆENOG NA SAVIJANJE
ANALIZA SLOŽENOG NOSAČA OPTEREĆENOG NA SAVIJANJE
Petar Grabić
U ovom radu je općenito opisan gredni nosač opterećen na savijanje te nešto o naprezanjima i deformacijama pri savijanju grednog nosača. Navedene su neke metode rješavanja problema grednog nosača opterećenog na savijanje te prikazane na primjeru složenog grednog nosača opterećenog na savijanje. U prvom dijelu rada opisuje se gredni nosač, savijanje grednog nosača, te razvoj teorije savijanja štapa. Drugim dijelom rada prikazuju se naprezanja i deformacija pri čistom...
ANALIZA TEHNOLOGIJE BORIRANJA LEGIRANOG ČELIKA
ANALIZA TEHNOLOGIJE BORIRANJA LEGIRANOG ČELIKA
Ivana Matezović
U uvodnom dijelu objašnjeni su osnovni pojmovi korozije, kao i ostali pojmovi koji se vežu uz istu. Kako je čelik materijal koji je svoju primjenu pronašao u svim granama ljudskog života, a podložan je koroziji, izučavanje samog procesa korozije jako je bitno. Korozija smanjuje vijek trajanja određenog proizoda i određuje kvalitetu istog, te se iz tih razloga velikom brzinom razvijaju tehnologije zaštite površina. U radu je analizirana jedna od tih tehnologija, a to je boriranje....
ANALIZA ULOGE TORBOPUHALA KOD ČETVEROTAKTNIH MOTORA
ANALIZA ULOGE TORBOPUHALA KOD ČETVEROTAKTNIH MOTORA
Tomislav Martić
U ovome radu dan je pregled pojedinih dijelova za povećanje snage motora, teoretski su pojašnjeni ciklusi rada motora te je opisana uloga turbopuhala. Prvim dijelom rada prikazana je i pojašnjena uloga turbopuhala. Osim turbopuhala, prikazani su i drugi agregati s aspekta povećanja snage motora. Planom preventivnog održavanja, predviđa se periodična izmjena ulja i uljnog filtra za pouzdan rad dijelova u motoru i turbopuhala. Osim poštivanja planiranog preventivnog održavanja, za...

Pages