Pages

Ispitivanje obradivosti Ti legura
Ispitivanje obradivosti Ti legura
Jakov Bendra
U ovom radu je opisano ispitivanje hrapavosti tj. obradivosti Ti legura prilikom promjena parametara obrade. Ispitivanje se provodi na Ti legurama koje se koriste u medicinske svrhe. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio se sastoji od nekoliko poglavlja u kojemu je opisana obradivost materijala (općenito) te primjeri medicinskih proizvoda od titanovih legura te u konačnici odabir proizvoda za ispitivanje obradivosti tj. hrapavosti. Eksperimentalni dio se...
Izrada grafitnih kalupa
Izrada grafitnih kalupa
Tomislav Bošnjaković
U ovome radu je opisana problematika izrade grafitnih kalupa za lijevanje, svojstva kalupa te čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Analizirani su CNC strojevi na kojima se može izvršiti obrada grafitnih kalupa te problemi vezani za obradu. Dane su smjernice za izbor alata i režima obrade pri obradi grafita. Za konkretni crtež kalupa izvršeno je programiranje izrade za CNC stroj i upravljačku jedinicu SINUMERIK 840D.
Izrada gumenih kalupa za voštane modele
Izrada gumenih kalupa za voštane modele
Nikola Žuljević
U radu je opisana izrada gumenih kalupa za voštane modele, svojstva kalupa i čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Prikazana je shema proizvodnje točnog lijeva od samog voštanog modela do gotovog odljevka nakon odrezivanja uljevnog sustava i detaljni postupci izrade voštanih modela i samog gumenog kalupa za voštane modele.
Izrada polistirenskih modela
Izrada polistirenskih modela
Robert Blažević
U uvodnom dijelu rada opisan je povijesni razvoj ljevarstva te njegove primjene. Zatim su opisani različiti modeli u ljevarstvu. Detaljno je opisan polistiren kao materijal te sama njegova proizvodnja i uporaba. Prikazana su sva njegova svojstva te tehnologije izrade kojima se mogu napraviti modeli od polistirena. Zatim su dani primjeri nekih dijelova iz automobilske industrije koji se izrađuju pomoću lijevanja u kalupe s isparljivim modelima. Opisan je proces nastanka bloka motora. Na...
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Ivan Marceković
Ovim se radom ukazuju prednosti koje pruža visokobrzinska obrada u odnosu na konevkionalnu obradu, te prednosti trohoidnog načina glodanja u odnosu na konvekiconalan način glodanja. Visokobrzinka obrada jedna je od modernih tehnologija koja, u usporedbi s konvencionalnim postupcima, daje veću točnost, učinkovitost i kvalitetu izradaka uz istovremeno smanjenje vremena i troškova obrade. Primjena visokobrzinske obrade nije bila moguća sve do razvitka modernih visokodinamičkih alatnih...
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja prikazana je točnost izrade uz promjene brzina i tlakova.
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Matija Belavić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode. U uvodnom dijelu opisan je postupak rezanja mlazom vode, njegove značajke, iskorištenje energije i brzina obrade. Analizirana je i usporedba s drugim toplinskim postupcima rezanja. Također je opisana pripadajuća oprema za rezanja vodenim mlazom te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu obrade. U eksperimentalnom dijelu rezanja vodenim mlazom prikazana je točnost izrade proizvoda uz različite...
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Antonio Lučan
U diplomskom radu analizirana je tema izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Staklo je jedan od najvažnijih materijala koji se koristi u svakodnevnom životu. Osnovni cilj je poboljšati kvalitetu stakla te da se poveća recikliranje stakla, stoga je puno pažnje posvećeno očuvanju energije i samom utjecaju peći za taljenje na okoliš. Radom je obuhvaćen proces izrade stakla te način primjene i ugradnje vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Prikazani su neki od...
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Luka Kljajić
U radu je opisan postupak proizvodnje Zasuna prema nacrtu br. 6733-11-000 u firmi ĐĐ SO. Zasuni su jedan od glavnih dijelova koje koristimo prilikom izvlačenja i transportiranja nafte i njezinih derivata. Zasuni koje ĐĐ SO proizvodi su u skladu sa API certifikatom. Opisan je tehnološki postupak izrade pojedinih dijelova zasuna te je napravljena tehnoekoomska analiza pozicija da bi se mogla prikazati cijena proizvoda uključujući i materijal i gotovu robu. U radu je opisan i postupak...
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Nikolina Berić
U diplomskom radu opisana je izrada voštanih modela pomoću 3D pisača. U uvodnom dijelu dan je povijesni razvoj ljevarstva, općenito o ljevarstvu te podjela postupaka lijevanja. Tehnologija lijevanja u kojoj se koriste voštani modeli za izradu kalupne šupljine naziva se točni ili precizni lijev. Voštani modeli mogu se izrađivati na nekoliko načina: ručno, ubrizgavanjem voska u kalup i tehnologijom 3D ispisa. Prikazani su postupci aditivne proizvodnje te 3D pisači i materijali...
JUST IN TIME UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U SUSTAVU MS DYNAMICS NAV
JUST IN TIME UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U SUSTAVU MS DYNAMICS NAV
Maja Živković
U ovom diplomskom radu prikazano je upravljanje proizvodnjom primjenom strategije „Just In Time“. Opisane su karakteristike i primjena ERP sustava u poduzeću „Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o“ te što ERP sustavi predstavljaju u Industriji 4.0. Također je opisana struktura ERP sustava te najznačajniji trendovi u razvoju ERP sustava. Poduzeće „Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o“ koristi sustav ERPINS-ININ d.o.o. kako bi lakše pratili proces proizvodnje i poslovanja. Dan...
K-TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA
K-TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA
Nikolina Šeper
Visokopenetracijski postupak zavarivanja ili K-TIG postupak obrađen je u ovom radu. Preko osnova vezanih uz TIG poput osnovnih informacija o postupku, dijelova uređaja, principa rada, parametara zavarivanja i slično opisan je K-TIG postupak kao moderna, poboljšana inačica. Razrađene su razlike između postupaka kako bi se pokazalo da K-TIG ima svoju bitnu ulogu u efikasnosti i isplativosti izrade zavara na materijalima srednjih do velikih debljina. Na kraju rada ukratko su opisani...

Pages