Pages

IZRADA MODELA ZA KALUPE 3D ISPISOM
IZRADA MODELA ZA KALUPE 3D ISPISOM
Sara Marinović
U radu je opisano korištenje aditivnih tehnologija za izradu modela, prvenstveno izrada modela za kalupe pomoću 3D ispisa. Uz općenit opis samih modela za kalupe, obrađeni su pojedinačni aditivni postupci poput stereolitografije, PolyJet, taložnog očvršćivanja te selektivnog lasersko srašćivanje. Na kraju rada opisani su voštani modeli te postupak njihovog dobivanja kao i njihova primjena.
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
IZRADA POLIMERNIH KOMPOZITA INJEKCIJSKIM PREŠANJEM
Bruno Pekez
U ovom diplomskom radu predočena je potreba čovjeka za polimernim kompozitima u gotovo svim aspektima života. Ukratko su opisani polimerni materijali, objašnjena je proizvodnja sintetskih polimera te polimerizacija. Prikazane su molekularna i nadmolekularna struktura polimera kao faktori koji imaju veliki utjecaj na njihova svojstva. Napravljena je klasifikacija polimera prema ponašanju na povišenim temperaturama te su opisani plastomeri, duromeri i elastomeri. Zatim je objašnjen...
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
IZRADA PREDMETA I PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
Davor Falica
U okviru ovog diplomskog rada prikazana je tehnologija izrade proizvoda iz realnog proizvodnog sustava CAD-CAM tehnologijom. Prethodno je izvršena analiza postojećih programskih rješenja za pripremu proizvodnje CAD-CAM tehnologijom, a zatim su odabrani dostupni programski paketi. Za CAD tehnologiju odabrana su dva programska paketa i to SolidWorks za 3D modeliranje i AutoCAD za izradu tehničkog crteža dok je za CAM tehnologiju odabran raspoloživi programski paket EXSL-WOP u kojem je...
IZRADA PSIHROMETRA
IZRADA PSIHROMETRA
Ivan Matić
U ovom radu obrađuje se princip mjerenja relativne vlage Assmannovim psihrometrom, te izrada digitalne verzije mjernog uređaja. Opisuje se proces izbora komponenti, izrada potrebnih komponenti za uređaj, te se rezultati mjerenja uspoređuju sa komercijalnim higrometrom.
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Tomislav Križić
U radu je opisan spojni cjevovod od napojnih pumpi do ekonomajzera na kogeneracijskom postrojenju. U prvom dijelu rada opisane su funkcionalne cjeline kogeneracijskog postrojenja. Nakon toga opisan je postupak projektiranja spojnog cjevovoda gdje je objašnjena funkcija pojedinih elemenata cjevovoda. U drugom dijelu rada opisan je tehnološki postupak izrade spojnog cjevovoda od napojnih pumpi do ekonomajzera u proizvodnom pogonu tvornice „Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja...
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
Nikola Kanaet
Kompozitni materijali u današnjici se primjenjuju u gotovo svim strukama i područjima koje možemo zamisliti, od strojarstva sve do dizajna, medicine, arhitekture i ostalih. Karakterizira ih kompatibilnost i jednostavnost primjene u gotovo svakom proizvodu današnjice. Ugljični kompoziti imaju dobra svojstva specifične čvrstoće i krutosti te malu masu, trenutno im je jedina mana nešto viša cijena pa iz tog razloga nisu isplativi i primjenjivani u tolikoj mjeri, te se nadamo kako će...
IZRADA STROPNOG NOSAČA NADGRADNE SVJETILJKE PD_LK_2019
IZRADA STROPNOG NOSAČA NADGRADNE SVJETILJKE PD_LK_2019
Lora Kušec
Ovim završnim radom prikazani su procesi obrade metala deformiranjem, savijanje i probijanje. Prikazana je tehnologija izrade poluproizvoda sa stajališta razvojnika u tvornici rasvjetnih tijela Intra lighting. Osim definiranih procesa izrade, koji su rezultat razvoja i rada razvojnika, te prateće dokumentacije, rad opisuje problem, a kasnije i rješenje, zbog kojeg je potreban poluproizvod. Potreba za izradom stropnog nosača javila se nakon potrebe tržišta, odnosno kupca da...
IZRADA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA KOTLOVSKOM BUBNJU
IZRADA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA KOTLOVSKOM BUBNJU
Juraj Barukčić
U diplomskom radu ukratko su opisani osnovni pojmovi kotlovskog postrojenja, tehnologija izrade bubnja kotlovskog postrojenja i zavarivanje odabranog cijevnog priključka na bubnju. Uvodni dio sastoji se od opisivanja kotlovskih postrojenja, podjele kotlova, načina rada kotlova i uvjeta eksploatacije u kojima rade kotlovi. Prikazuje se i postupak određivanja zahtijevane klase kvalitete. Drugo poglavlje opisuje odabrani reprezentant bubanj kotlovskog postrojenja. Prikazane su strojarske...
IZRADA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA OBRADE POMOĆU CAD/CAM SUSTAVA
IZRADA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA OBRADE POMOĆU CAD/CAM SUSTAVA
Marko Trakoštanec
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak izrade tehnološkog postupka kod izrade proizvoda postupcima obrade odvajanja čestica prema zadanom crtežu. Prikazan je postupak odabira polaznog materijala prema zadanom materijalu s crteža, izrađen je proračun adekvatnih brzina rezanja za strojnu obradu prema tehnološkim specifičnostima s odabranim alatima za obradu. U praktičnom dijelu rada prikazan je postupak modeliranja zadanog proizvoda u programskom alatu QAPT 2018 te su...
IZRADA VIRTUALNOG STROJA I NJEGOVA PRIMJENA KOD TOKARENJA
IZRADA VIRTUALNOG STROJA I NJEGOVA PRIMJENA KOD TOKARENJA
Ronald Vukoje
U ovome radu je prikazan postupak izrade virtualnoga stroja te njegova primjena kod izrade tokarske pozicije. U uvodnom dijelu rečeno je o samoj povijesti i razvoju CNC strojeva te programima za izradu modela i računalno podržanoj proizvodnji. U nastavku smo pobliže opisali izradu virtualnoga tokarskoga stroja. Za izradu virtualne simulacije odabran je model tokarilice OKUMA LR 15.Za njenu upotrebu potrebno je poznavati specifikacije stroja, parametre rada, dostupne alate za obradu te...
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
Antun Majetić
U radu je opisana upotreba robotskih manipulatora u zavarivanju, konstrukcija naprave za zavarivanje, sastavljanje rešetkaste konstrukcije i njeno zavarivanje. Rešetkasta konstrukcija je namijenjena za gazišta teretnih vagona. Proces zavarivanja je djelomično automatiziran primjenom robotskog manipulatora jer radnik opslužuje i nadgleda zavarivanje rešetkaste konstrukcije. Proizvod se nakon zavarivanja vizualno pregledava te se vrši čišćenje od prskotina nastalih zavarivanjem....
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
Sara Radojičić
Tema ovog završnog rada je Izrada centralnog prstena donjeg postolja hidrauličkog bagera. U radu je opisana namjena i područja korištenja građevinskih strojeva. Analizirana je podjela građevinskih strojeva, a detaljnije su opisani dijelovi i funkcije hidrauličkog bagera, uvjeti eksploatacije te standardna stopa proizvodnje.Opisani su i pojašnjeni osnovni materijali i strojarske tehnologije pri izradi hidrauličkog bagera s naglaskom na korištenim postupcima zavarivanja. Zadatkom je...

Pages