Pages

INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
Adam Šokčević
Ovaj rad opisuje važnost injekcijskog prešanja šupljikavih otpresaka i razvoja njihovih postupaka. Ogromna količina polimera se prerađuje injekcijskim prešanjem svake godine. Velike količine novaca i znanja se ulažu u unapređivanje sustava za injekcijsko prešanje zbog svoje značajne uloge u današnjem potrošačkom svijetu. Mnogi su razlozi primjene novih metoda injekcijskog prešanja kao što je prešanje šupljikavih otpresaka , a neki od njih su smanjenje potrošnje...
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
Katarina Benović
U radu je opisana primjena sustava upravljanja kvalitetom u Našičkom vodovodu i objašnjene su smjernice za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Prikazan je sadržaj Priručnika kvalitete i sigurnosti hrane Našičkog vodovoda. Objašnjena su ispitivanja kvalitete vode koja se provode radi dokazivanja kvalitete vode, zdravstvene ispravnosti i učinkovitosti dezinfekcije. Prikazana su poboljšanja u sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane.
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Valentina Pavić
U radu je opisana primjena integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji. HACCP sustav kreiran je prema sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u industriji hrane. Objašnjen je tehnički sadržaj integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji koji osigurava zahtjeve za radne karakteristike, kontrolu kvalitete, rukovanje, skladištenje i otpremu.
ISPITIVANJA MEHANIČKIH I TRIBOLOŠKIH SVOJSTAVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE
ISPITIVANJA MEHANIČKIH I TRIBOLOŠKIH SVOJSTAVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE
Ivona Teodorčević
Tema ovog završnog rada je „Ispitivanje mehaničkih i triboloških svojstava čelika za poboljšavanje”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani čelici za poboljšavanje te je navedena njihova podjela. Naročita pažnja u teorijskom dijelu rada posvećena je čeliku za poboljšavanje 42CrMo4, iz razloga što je upravo ovaj čelik odabran za laboratorijska ispitivanja. Spomenuti čelik je predstavnik skupine niskolegiranih...
ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA NAVOJNE ŠIPKE NA TRANSPORTNOJ LINIJI ZA PROIZVODNJU FURNIRA
ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA NAVOJNE ŠIPKE NA TRANSPORTNOJ LINIJI ZA PROIZVODNJU FURNIRA
Ante Šupraha
Tema ovog završnog rada je „Ispitivanje svojstava materijala navojne šipke na transportnoj liniji za proizvodnju furnira“. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada se opisuju vrste furnira i njegova primjena. Također se opisuju razni postupci proizvodnje i spajanja furnira, pripreme proizvodnje te moguće greške koje nastaju pri proizvodnji. U eksperimentalnom dijelu se opisuju svojstva materijala navojne šipke na remenskom transporteru u...
ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE JADRANSKOG NAFTOVODA
ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE JADRANSKOG NAFTOVODA
Perica Žarko
U završnom radu analiziran je utjecaj korozije i abrazije na trošenje cjevovoda Jadranskog naftovoda. Korozija je proces gubljenja materijala zbog njegovog međudjelovanja s okolinom. Abrazija je proces trošenja koji je uzrokovan trenjem uslijed konstantnog strujanja nafte kroz cjevovod. Tribologija je znanstveno-stručna disciplina koja se bavi pojavama i procesima na površinama koje su u međusobnom djelovanju, direktnom ili indirektnom kontaktu i relativnom gibanju. Cilj ovog...
ISPITIVANJE MEHANIČKIH I TEHNOLOŠKIH SVOJSTAVA KONSTRUKCIJSKIH ČELIKA
ISPITIVANJE MEHANIČKIH I TEHNOLOŠKIH SVOJSTAVA KONSTRUKCIJSKIH ČELIKA
Luka Verić
Tema ovog završnog rada je „Ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava općih konstrukcijskih čelika“. U teorijskom dijelu rada govori se o čelicima, njihovim vrstama, primjeni, dok se najveća pažnja postavila na konstrukcijske čelike i njihovu podjelu. U eksperimentalnom dijelu rada provedeno je ispitivanje na mehaničkoj kidalici te su dobiveni očekivani pretpostavljeni rezultati, a materijal ispitivanja bio je X20CrMoV12-1. Na kraju s obzirom na rezultate eksperimentalnog...
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ALUMINIJA I NJEGOVIH LEGURA
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ALUMINIJA I NJEGOVIH LEGURA
Luka Papić
Tema završnog rada je “Ispitivanje mehaničkih svojstava aluminija i njegovih legura“. U teorijskom dijelu rada opisani su načini ispitivanja mehaničkih svojstava aluminija i njegovih najznačajnijih legura tenjihova primjena u praksi. Također, opisan je postupak dobivanja aluminija te svrha njegovog legiranja. U eksperimentalnom dijelu rada opisana su njihova mehanička svojstva dobivena mjerenjem u tvrtki FEAL. Rezultati ispitivanja dali su potvrdu toga kako je aluminij tj. njegove...
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
Mario Kesegić
U diplomskom radu navedene su prednosti i nedostatci postupka izrade trodimenzionalnih modela od papira te njihova moguća primjena. Ispitni uzorci su izrađeni na 3D stroju Mcor Iris prema standardu za vlačni pokus i pokus za određivanje savojnih svojstava. Nakon odrađenog eksperimenta izneseni su rezultati ispitivanja te je izvedena usporedba i analiza rezultata. Zaključeno je da ispitni uzorci orijentacije YZ imaju najbolja savojna svojstva, dok vlačna svojstva najbolja imaju ispitni...
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
Marin Plašćak
U ovom diplomskom radu opisani su opći zahtjevi na materijale koji se koriste u kotlogradnji te kako se odgovarajućim postupcima navarivanja mogu postići zahtijevana svojstva konstrukcije. U prvom dijelu rada opisani su čelici za rad pri povišenim i visokim temperaturama, njihova podjela na mehanički otporne čelike pri povišenim temperaturama i vatrootporne čelike te opis pojedinih čelika iz obje grupe. U drugom dijelu rada priča se temelji na opisu nikla, njegovim...
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
Matija Pavković
Ispitivanje akustičnom emisijom posuda pod tlakom relativno je nova metoda ispitivanja. Velike prednosti metode su što spremnik ne treba prazniti i puniti vodom jer je mediji s kojim dižemo tlak isti kao što je već u spremniku. Zahvaljujući tome izbjegavamo dodatno stvaranje korozije unutar spremnika. Pomoću akustične emisije može se odrediti točno mjesto nastanka greške i pukotina u materijalu, također i praćenje širenja oštećenja. Može se predvidjeti da li postoji...
ISPITIVANJE PROIZVODA RADIOGRAFSKOM METODOM
ISPITIVANJE PROIZVODA RADIOGRAFSKOM METODOM
Arijan Herceg
Tema ovog diplomskog rada je ispitivanje proizvoda radiografijom. Tematski rad je podijeljen na tri cjeline. Prvi dio se bavi temeljnim fizikalnim zakonima radiografske metode, osnovama elektromagnetskog i ionizirajućeg zračenja, razlici između x i gama zračenja te daje pregled bioloških učinaka zračenja. Drugi dio navodi opremu potrebnu za provođenje radiografskog ispitivanja te osnovne karakteristike i područja primjene. Treći dio rada je posvećen praktičnom provođenju...

Pages