Pages

HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U  BRDSKOM DIJELU  GRADSKE VODOVODNE MREŽE
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U BRDSKOM DIJELU GRADSKE VODOVODNE MREŽE
Ivana Mišić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u brdskom dijelu gradske vodovodne mreže. Obrađene su i opisane metode proračuna vodovodne mreže kao i osnovni zakoni mehanike fluida. Izrađen je model vodovodne mreže na osnovi zadanih parametara te simuliran njen rad pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET 2. EPANET 2 je besplatan računalni program, dostupa na internetu (https://www.epa.gov/water-research/epanet). Nakon...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI 
GRADA VALPOVA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI GRADA VALPOVA
Ivan Đuranić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja u vodovodnoj mreži grada Valpova. U teorijskom dijelu opisane su najznačajnije karakteristike vode kao i mogući tipovi vodoopskrbnih sustava. Potrošnja vode je temeljni podatak pri dimenzioniranju cjevovoda te je opisana podjela vode na vodu za stanovništvo, industriju te vodu za gašenje požara. Opisani su kriteriji odabira materijala cijevi te primjeri koji se koriste u praksi. Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida te je...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
Zlatomir Jurčević
U radu je opisano postojeće stanje vodovodne mreže Tomislavgrada, te svi njegovi nedostatci i gubici vode. Na osnovi podataka iz arhive Tomislavgrada izrađen je model vodovodne mreže pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET te je simuliran rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama opskrbe potrošača.
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE  U ZADANOJ  VODOVODNOJ MREŽI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U ZADANOJ VODOVODNOJ MREŽI
Berislav Kvesić
Tema ovog završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u zadanoj vodovodnoj mreži. U radu su opisane podjele vodovodne mreže, njihove karakteristike i materijali za njihovu izradu. Također su obrađeni osnovni zakoni mehanike fluida, sustavi vodovodne mreže te metode proračuna. Na osnovu zadanih parametara izrađen je model vodovodne mreže i pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET simuliran je rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
Martin Jenkač
Tema rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u dijelu vodovodne mreže grada Varaždina.Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida s pripadajućim jednadžbama za proračun stacioniranog strujanja u cijevnim mrežama uz primjenu Hardy – Cross metode.Izrađen je model dijela postojeće vodovodne mreže sa zadanim parametrima te simuliran njezin rad pomoću računalnog programa EPANET 2 za vrijeme najveće i najmanje potrošnje vode.Izračunate su vrijednosti tlaka u čvorovima i...
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
Romario Vijačkić
Voda je najvažniji prirodni resurs u čovjekovom životu te je bitna njena iskoristivost u budućnosti. S ciljem veće iskoristivosti vode u vodovodnom sustavu grada Požege, u ovom primjeru, kreiran je model mreže vodovoda Požege pomoću računalnog programa EPANET 2. To je besplatan program i dostupan je na internetu. Kreirani model mreže vodovoda sastoji se od manjeg broja čvorova nego u stvarnosti. Pokrenuta je simulacija strujanja vode kroz vrijeme na osnovu podataka iz korištene...
HLADNE PUKOTINE U ZAVARENIM SPOJEVIMA
HLADNE PUKOTINE U ZAVARENIM SPOJEVIMA
Marko Ljepović
U ovom radu je objašnjeno što su to hladne pukotine kako nastaju i koji su glavni uzročnici. Postoje 3 glavna uzročnika nastanka hladnih pukotina, a to su struktura, vodik i zaostala naprezanja. Svaki od uzročnika je detaljno opisan te je objašnjeno kako se mogu izbjeći hladne pukotine. Navedene su metode ispitivanja sklonosti nastajanju hladnih pukotina i metoda ispitivanja količine vodika. Navedeni su primjeri hladnih pukotina iz prakse te je objašnjeno kako pojedini parametri...
Hibridne tehnike hlađenja u obradi glodanjem
Hibridne tehnike hlađenja u obradi glodanjem
Robert Stahović
U radu se opisuje utjecaj sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje na obrade odvajanjem čestice, točnije na glodanje. U prvom poglavlju opisan je uvod u rad, u kojem se može saznati o čemu se zapravo govori u radu. U drugom poglavlju opisana je obrada glodanjem te njena podjela. U trećem poglavlju opisana su sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje (SHIP). Definiran je njihov zadatak, značajke, vrste, prednosti i nedostaci, njihov utjecaj na zdravlje čovjeka i okoliša,...
INFORMATIČKA PODRŠKA U UPRAVLJANJU SLOŽENIM PROJEKATIMA
INFORMATIČKA PODRŠKA U UPRAVLJANJU SLOŽENIM PROJEKATIMA
Patrik Turković
Kroz diplomski rad izvršeno je planiranje i praćenje rekonstrukcije stambeno-gospodarske građevine u poslovnu građevinu „Centar za posjetitelje“. Pored tehničkog opisa stambeno-gospodarske građevine odnosno poslovne građevine opisano je cijeli proces rekonstrukcije s naglaskom na strojarske instalacije te objašnjeni pojmovi vezani uz problematiku upravljanja projektima poglavito procesom planiranja. U nastavku rada predočen je plan rekonstrukcije stambeno-gospodarske...
INFORMATIČKA POTPORA U PROCESU PROIZVODNJE KAMINA
INFORMATIČKA POTPORA U PROCESU PROIZVODNJE KAMINA
Jan Lacković
U radu je analiziran i objašnjen proces proizvodnje kamina u tvrtki Color Emajl d.o.o. s naglaskom na primjenu informatičke tehnologije u procesu proizvodnje. Objašnjene su faze procesa proizvodnje kamina kao i pregled dijela dostupne informatičke tehnologije u procesu potpore proizvodnji. Primjer primjene izabrane informatičke tehnologije dan je kroz proces planiranja proizvodnje kamina.
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
Katarina Balentović Šenjug
Tema ovog diplomskog rada je „ Injekcijsko prešanje polimernih materijala“. U radu su opisani općenito materijali i njihove karakteristike. Nakon toga detaljnije su opisani polimerni materijali, jer se oni koriste pri injekcijskom prešanju. Zatim su u radu opširnije prikazani i opisani postupci praoblikovanja, koji mogu biti kontinuirani i ciklički, te je također detaljnije obrađeno injekcijsko prešanje kao ciklički postupak praoblikovanja polimernih materijala. U radu su...
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
Mate Galić
Materijali koji se primjenjuju od postanka ljudskoga roda, pa do današnjeg dana nazivaju se polimerni materijali. U početku su to bili prirodni organski i anorganski polimerni materijali. Važnost i udio tih prirodnih polimernih materijala u odnosu na ostale materijale mijenja se s razvojem čovječanstva. Primjena polimernih materijala u različitim industrijama stalno je u porastu zahvaljujući njihovim povoljnim svojstvima obrade u gotove proizvode. Zbog toga veliku zastupljenost nalaze...

Pages