Pages

FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
Hrvoje Stojčić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade 3D parametarskog modela u računalnom programu SolidWorks 2016 na primjeru ručne dizalice. Na samom početku dan je kratak osvrt na podjelu programa za 3D modeliranje te je prikazana usporedba mogućnosti pojedinih od njih. Ukratko su opisani i prikazani prostorni modeli na kojima se zasniva rad programa za 3D modeliranje. Funkcijskom dekompozicijom ručne dizalice prikazani su sastavni dijelovi ručne dizalice te je objašnjena...
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
Mario Katalinić
U prvom poglavlju ovog rada pojašnjen je konstrukcijski proces proizvoda te je objašnjena razlika između problema i zadatka konstrukcijskog procesa koji se često poistovjećuju. Navedeni su pristupi procesu konstruiranja, odnosno vrste procesa konstruiranja. Prikazane su faze u rješavanju konstrukcijskog zadatka u kojima su navedene aktivnosti konstruktora. Grafički je prikazana i struktura faza konstruiranja sa svim svojim pod operacijama i koracima. Zatim je opisana projektna...
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
Dinko Brezak
U uvodnom dijelu rada opisuju se konstrukcijske značajke velomobila i vrste izvedbi. Prikazani su mogući oblici ljuske velomobila koji pridonose aerodinamici vozila i omogućavaju brže gibanje. Pojašnjava se i prikazuje elektrobicikl i značajke elektromotora i ostalih elektroničkih komponenata spomenutog. U nastavku rada opisuje se prikazna konstrukcija koja je poslužila kao primjer pri projektiranju željene konstrukcije, opisuju se glavne konstrukcijske značajke prikazne...
GENERIRANJE PRINCIPIJELNE VARIJANTE RJEŠENJA NA PRIMJERU NEOVISNOG NAGIBNOG ELEKTRIČNOG PROMETALA
GENERIRANJE PRINCIPIJELNE VARIJANTE RJEŠENJA NA PRIMJERU NEOVISNOG NAGIBNOG ELEKTRIČNOG PROMETALA
Sven Ljubičić
U radu je detaljno opisan i modeliran matematički model nagibnog prometala na čijoj se osnovi temelji eksperimentalni dio kao i izbor komponenata za generiranje konceptualnog rješenja. Zatim je prikazan proces generiranja konceptualnog rješenja neovisnog nagibnog električnog prometala. Izabrana je konceptualna varijanta koja je razrađena uz pomoć računalnih programa za izradu modela te vizualizaciju inženjerskih ideja i koncepata. Za sve glavne elemente konstrukcija proveden je...
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
Florijan Mandić
U radu je izvršena analiza načina rada I primjene giroskopa u općem I praktičnom smislu. Uspostavljeno je da je giroskop preuzeo veoma važno „mjesto“ u primjeni vozila, raketa, te razne artiljerije. Zadatkom je trebalo prikazati sferno gibanje krutog tijela, izvode momenata I kutnih brzina te prikazati to na praktičnim primjerima koji se upotrebljavaju u stvarnom životu. Također će biti izvršena analiza te rješavanje zadatka koji se može pojaviti kao problem u tehničkoj praksi.
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
Dora Rumenjak
U završnom radu opisano je graviranje laserom na raznim materijalima. Naveden je princip rada lasera, njegovi prednosti i nedostaci te tehničke karakteristike. Graviranje je proces urezivanja pomoću lasera. Primjena lasera je vrlo širolika zbog svoje visoke kvalitete obrade. Laserski uređaji omogućuju markiranje, označavanje, rezanje materijala ne dodirujući obradak. U eksperimentalnom dijelu provedeno je graviranje na drvu, staklu, pleksiglasu i aluminiju uz pripadajuće zaključke.
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU SUNČEVE ENERGIJE
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU SUNČEVE ENERGIJE
Bruno Vranić
U ovom diplomskom radu je opisan i proračunat cjelokupan sustav grijanja objekta uz potporu sunčeve energije. Određeni su gubitci topline cjelokupnog objekta za lokaciju na kojoj se nalazi sukladno pravilima struke. Isto tako proračunat je i izabran sustav sunčevih kolektora i cjelokupne termotehničke opreme, pogonskih, sigurnosnih, regulacijskih i upravljačkih uređaja i sklopova. Isto tako tehnički je opisana i proračunata instalacija najpovoljnijeg sustava grijanja pomoću...
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
Stjepan Mihalić
U ovom diplomskom radu opisan je termotehnički proračun, te izbor opreme potrebne za grijanje stambenog prostora. Termotehnički proračun se radi prema normi EN 12831. Odrađenim proračunom dobivaju se toplinski gubitci zgrade, te se na temelju toga izabire oprema za grijanje. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu su ukratko opisani sustavi grijanja. U ostalim poglavljima se nalaze proračun, izbor opreme, nacrti i sheme, te analiza grijanja u odnosu na druga goriva i izvore...
Graviranje laserom
Graviranje laserom
Kristijan Rajić
U diplomskom radu je opisana laserska obrada materijala. Navedeni su postupci obrade i njihova primjena u industriji, najčešće korišteni tipovi lasera kao i njihove prednosti i nedostaci. U daljnjem dijelu rada uspoređivali samo neke vrste graviranja za razne vrste materijala. U eksperimentalnom dijelu je odrađeno lasersko graviranje. To je proces urezivanja pomoću lasera. Lasersko označavanje je dakle metoda koja ostavlja tragove na objektu, koji uključuje i promjenu boje zbog...
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
Mislav Ramljak
Prijenos energije fluidima koja je potrebna za gibanje pokretnih dijelova ima značajnu primjenu u strojevima (radnim ili obradnim) i industrijskim postrojenjima. Primjena fluida u prijenosu energije omogućila je mnoge promjene na obradnim strojevima i sustavima. Primjenu hidrauličko upravljanih i vođenih strojeva i sustava omogućile su povećanje učinkovitosti strojeva i instalacija. Korištenje tekućine pod pritiskom za prijenos snage i kontroliranje složenih gibanja je relativno...
HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SUSTAVI NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SUSTAVI NA OBRADNIM STROJEVIMA
Josip Jurkić
U okviru ovog završnog rada objašnjavaju se osnovni principi rada hidrauličkih i pneumatskih sustava na obradnim strojevima. Rad detaljno objašnjava osnovne dijelove od kojih se sastoje ovi sustavi, te koja je njihova uloga u sustavu. Razrađeni su jednostavni primjeri dimenzioniranja ovih sustava, te na primjeru shema spoja pokazan je način spajanja i funkcije sustava.
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA  U EKSPERIMENTALNOJ  STANICI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA U EKSPERIMENTALNOJ STANICI
Miroslav Metikoš
U radu je analiziran rad ejektora u eksperimentalnoj stanici. Zadatkom je trebalo analizirati funkcioniranje ejektora za tri nivoa vode u spremniku, izmjeriti minimalan protok za tri tipa ejektora kod kojeg će početi usisavanje fluida, izmjeriti protok u slučaju promjene geometrije i ispitati utjecaj dubine usisavanja na rad ejektora. Na temelju 215 provedenih mjerenja izrađeni su dijagrami tlaka, protoka, brzine na ulazu i izlazu iz ejektora, dubine usisavanja, protok sekundarnog...

Pages