Pages

ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA
Goran Tišljarić
Rad pojašnjava pojam i značaj održavanja kao i ulogu održavanja tehničkih sustava. Daje pregled strategija održavanja s posebnim osvrtom na one strategije i metode u primjeni u Kliničkoj bolnici Dubrava. Nadalje, opisuje i analizira stanje građevinske i tehnološko – energetske opreme bolnice. Osim toga analizira opće stanje za djelatnost održavanja u zdravstvu. Uz osvrt na korištene strategije i metode daje i pregled organizacije održavanja u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje se...
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA
Luka Cindrić
U diplomskom radu opisan je civilni i vojni proizvodni program tvornice Specijalna vozila d.d. Proizvodnja obuhvaća izradu strojeva za razminiranje, razne varijante teretnih željezničkih vagona, borbena oklopna vozila i razne inačice tenka M-84. Važnu ulogu za funkcioniranje cjelokupne proizvodnje ima održavanje, stoga je analizirana organizacija održavanja te prikazan način otklanjanja kvarova korektivnim i preventivnim aktivnostima. Budući da se u Specijalnim vozilima pružaju...
ANALIZA IZVODIVOSTI MATEMATIČKI DEFINIRANIH STRUKTURA POSTUPKOM 3D ISPISA
ANALIZA IZVODIVOSTI MATEMATIČKI DEFINIRANIH STRUKTURA POSTUPKOM 3D ISPISA
Josip Stazić
U radu je prikazan postupak matematičkog modeliranja giroidne strukture, priprema modela epruveta za savojna i rastezna ispitivanja na kidalici, te priprema modela za ispis na 3D pisačima. S obzirom da je giroidna struktura veoma komplicirana, samim time dolazilo je do problema kod ispisa istih gdje se pojavljuju greške mrljavosti, odljepljivanja i zamaknuća kod ispisa. Eksperimentalnim putem utvrdilo se da je ispis tako složene strukture na 3D pisačima djelomično izvediv iako su...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH  I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI KARDANSKOG VRATILA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI KARDANSKOG VRATILA
David Krivošić
U ovom završnom radu opisano je kardansko vratilo kao jedan od načina prijenosa snage i okretnog momenta. U uvodu su općenito opisana vratila te njihova funkcija. Kroz povijesni osvrt je objašnjeno kako su se kardanaski zglobovi razvijali kroz povijest. Opisan je rad jednog kardanskog zgloba i zbog čega je to asinkroni prijenos, te kako se uz pomoć dva kardanska zgloba može dobiti sinkroni prijenos. Nadalje, objašnjen je odnos sila koje djeluju u kardnaskom zglobu, te sile koje se...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI  CIJEVNIH VODOVA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CIJEVNIH VODOVA
Ivan Mežnarić
U ovome radu napravljena je shema kućnog cijevnog voda, te za isti proračun sa proizvoljnim podacima. Metoda kojom se radi proračun vodovoda temelji se na principima hidraulike, odnosno tečenje u cijevima pod tlakom. Ovakav način proračuna za kućnu vodovodnu mrežu se rijetko upotrebljava, te se koristi pojednostavljeni proračun, temeljen na količini izljevnih jedinica. Pomoću programa AutoCAD od Autodeska, nacrtana je vodoopskrba cijevnih vodova za toplu i hladnu vodu.
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI AUTOMATSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI AUTOMATSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Marijan Tadić
U radu je analizirana konstrukcijska i funkcionalna značajka automatskog prijenosnika snage i gibanja. Rad je u cijelosti usmjeren na automatske prijenosnike u automobilima te su razrađena tri tipa mjenjača: hidraulički automatski mjenjač, sekvencijalni automatski mjenjač i kontinuirano varijabilni mjenjač (CVT). Kroz cijeli rad će se razraditi povijest, konstrukcijske i funkcionalne značajke te opis i način rada. Opisan je rad i funkcija nekih od najvažnijih dijelova koji čine...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CNC GLODALICE
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CNC GLODALICE
Đani Čvangić
U ovom radu prezentiran je postupak projektiranja, izrade 3D modela, tehničke dokumentacije kao i same izrade 3 osne CNC glodalice, stroja za hobi upotrebu. Na temelju izrađenog 3D modela provedeno je testiranje radnih karakteristika glodalice . 3D model CNC glodalice izrađen je u programu CATIA. Potreba za izradu navedenog stroja, javila se kod izrade tamburaških instrumenata, kao potreba za graviranjem slova i malih ikona. Smatram da je stroj vrlo upotrebljiv i koristan. Konstrukcija...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI MEHANIČKIH PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI MEHANIČKIH PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
Matea Bjelobrk
Rad se bavi analizom konstrukcijskih značajki mehaničkih prijenosnika snage i gibanja kod automobila te pregledom njihovog povijesnog razvoja. Poseban naglasak je dan zupčanim prijenosnicima i njihovoj primjeni kod automobila. Radom se upoznaje s karakteristikama motornog vozila kao složenog tehničkog sustava, pri čemu se posebna važnost daje sustavu za prijenos snage i gibanja, te stječe detaljniji pregled i uvid u pogonsku transmisiju kod automobila. U radu su implementirane...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI REMENSKOG RAZVODA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI REMENSKOG RAZVODA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
Vlatka Lubina
Završni rad je utemeljen na raspoloživoj literaturi. Sadrži opis analize konstrukcijskih značajki remenskog razvoda snage i gibanja kod automobila. Započinje uvodom u rasprostranjenost i značaj automobila u suvremenom svijetu te glavnim dijelovima razvoda snage i gibanja u automobilima, njihovom primjenom, materijalima izrade i načinom rada. Nakon toga slijede konstrukcijske značajke remenskog razvoda snage i gibanja kod automobila i objašnjenje konstrukcijskih značajki na primjeru...
ANALIZA KONTAKTNIH PROBLEMA PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
ANALIZA KONTAKTNIH PROBLEMA PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
Franjo Tadić
U radu je izvršena analiza odabranog kontaktnog problema primjenom metode konačnih elemenata. Odabrani kontaktni problem je spoj s razrezanom steznom glavinom sa zarezom na jednom kraju. Programski paket koji je korišten za analizu metodom konačnih elemenata je Ansys Workbench. U prva četiri poglavlja dane su osnove nelinearne analize primjenom metode konačnih elemenata. Iznesene su i osnove kontaktnih nelinearnosti kao i vrste kontakata koje su primijenjene u programskim paketima...
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
Marko Prpić
U diplomskom radu obrađena je tema analiza korozijske zaštite opreme u procesnoj industriji. U radu je analizirana tehnologičnost izbora zaštite nadzemnog spremnika. Teorijski dio diplomskog rada opisuje koroziju i metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti strojarske opreme. Posebna pažnja usmjerena je na usporedbu korištenja opreme zaštićene emajliranjem i organskim zaštitnim premazom bojom. Eksperimentalni dio je dao analizu isplativost izrade i korozijske...
ANALIZA NAPREZANJA I DIMENZIONIRANJE NOSAČA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE
ANALIZA NAPREZANJA I DIMENZIONIRANJE NOSAČA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE
Krešimir Ivanek
U teorijskom dijelu rada obrađena je podjela savijanja ovisna o vrsti vanjskog opterećenja te su izvedeni izrazi potrebni za matematičku analizu savijanja nosača. Opisan je način na koji se dolazi do izraza za računanje deformacija i naprezanja kod pojedinog tipa opterećenja na savijanje te raspodjela naprezanja kod različitih oblika poprečnih presjeka nosača. Pokazano je kako dobivamo optimalan oblik poprečnog presjeka. Vezano za dimenzioniranje i određivanje dopuštenih...

Pages