Pages

"KONSTRUIRANJE I PRORAČUN NAPRAVE ZA OKRETANJE KUĆIŠTA"
"KONSTRUIRANJE I PRORAČUN NAPRAVE ZA OKRETANJE KUĆIŠTA"
Tin Ikić
Cilj je diplomskog rada konstruirati i proračunati napravu za okretanje. U uvodnom dijelu rada, predstavlja se problem podizanja i manipulacije teškim teretima. Nakon uvoda, slijedi prikaz naprava, njihova podjela, osnovne značajke i neke od mogućih izvedbi. Na početku glavnog dijela ovoga rada, prikazana su postojeća rješenja koja će biti korištena kao sustav informacija pri daljnjem razvoju proizvoda. Tijekom konceptualne faze bile su uzete u obzir sve smjernice i zahtjevi te je...
"KONSTRUIRANJE I PRORAČUN SJEDEĆE RADNE STANICE"
"KONSTRUIRANJE I PRORAČUN SJEDEĆE RADNE STANICE"
Marijan Tadić
Cilj diplomskog rada je konstruirati sjedeću radnu stanicu te proračunati određene dijelove. U okviru rada izrađen je 3D model sa svim potrebnim dijelovima te je sklopljen u jednu funkcionalnu cjelinu koja čini ovaj proizvod. Model je izrađen u software-u SOLIDWORKS 2017. Proračunski dio je rađen analitički i numerički. Analitički proračun pokriva dijelove koji čine funkcijski dio proizvoda. Numeričkim putem dobivena su stanja naprezanja i pomaka koja su temelj za daljnja...
"PROJEKTIRANJE HVAC SUSTAVA PRIMJENOM BIM TEHNOLOGIJE"
"PROJEKTIRANJE HVAC SUSTAVA PRIMJENOM BIM TEHNOLOGIJE"
Toni Drobac
Cilj diplomskog rada je izraditi HVAC sustav primjenom BIM-a. Temeljem toga prikupljena je postojeća tehnička dokumentacija kako bi se izradio 3D model u softveru BricsCAD i AX3000. Za izrađeni model prikazana je lista dijelova i proračun dijela ventilacije unutar softvera. Kako bi se izradio 3D model potrebno je savladiti rad u prethodno navedenim softverima. Zadatkom je potrebno prikazati značajke modernih HVAC sustava te objasniti i pobliže prikazati važnost parametara ugodnosti...
"SMANJENJE NVH POTPISA KUĆIŠTA REDUKTORA METODOM TOPOLOŠKE OPTIMIZACIJE"
"SMANJENJE NVH POTPISA KUĆIŠTA REDUKTORA METODOM TOPOLOŠKE OPTIMIZACIJE"
Ivan Grozdanović
U današnjoj vrlo razvijenoj autoindustriji jedan od ciljeva je konstruiranje komponenti koje proizvode što manje buke i vibracija, kako bi čovjeku upravljanje i prijevoz vozilom bili što ugodniji. Jedan od najvećih izvora buke vozila je prijenosnik snage i gibanja, odnosno mjenjač ili reduktor. Uobičajeno je djelovati na izvor buke, odnosno same zupčanike, kako bi se postigao efekt smanjenja buke. Cilj ovog diplomskog rada je smanjenje buke reduktora topološkom optimizacijom...
3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
Ana-Marija Bodlović
U diplomskom radu je prikazana izrada prilagođene dječje ortoze tehnologijom 3D printanja. Tehnologija 3D printanja omogućava izradu predmeta različitih oblika, manje mase i potrebne čvrstoće te je s tom svrhom odabrana kao prikladna tehnologija za izradu ortoze. U dogovoru s liječnicima specijalistima odabran je prikladan kandidat. Komponente dječje ortoze su modelirane i prilagođene na osnovi snimki kandidata dobivenih 3D skeniranjem. Objašnjen je postupak 3D skeniranja pomoću...
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
Antonio Jularić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak 3D skeniranja ljudske glave skenerom Artec Eva, te izrada fizičkog modela ljudske glave na 3D printeru Mcor Iris. Nakon uvoda u kojem je opisana 3D tehnologija printa i skena, u drugom poglavlju predstavljeni su alati koji se koriste pri izradi modela. Izrada digitalnog 3D modela glave u softveru Artec Studio 9 prikazana je u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju opisana je priprema za ispis u softveru SliceIT, te proces izrade modela glave na...
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
Tomislav Karlović
U završnom radu analiziran je utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju visoko-temperaturno karbonitriranih MnCr čelika. Kao reprezentantni primjer odabran je uzorak izrađen visoko-temperaturnim karbonitriranjem čelika 20MnCr5 (Č4321) i kontra tijelo izrađeno od poboljšanog čelika 42CrMo4 (Č4732). Tribologija je znanstveno-stručna disciplina koja se bavi pojavama i procesima na površinama koje su u međusobnom djelovanju, direktnom ili indirektnom kontaktu...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
Vladimir Trifunović
U radu je prikazan povijesni razvoj aditivne tehnologije. Ovi postupci na tržištu su dostupni od osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tijekom godina tvrtke su razvijale različite postupke aditivne tehnologije, te odgovarajuće materijale. U sljedećem poglavlju su prikazani neki od najvažnijih postupaka aditivne tehnologije. Detaljno su opisani principi rada, prednosti i nedostatci postupaka. Uz svaki od postupaka, opisani su različiti polimerni materijali. Na tržištu imamo širok...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Kristina Pavlović
U radu je prikazana podjela postupaka aditivnih tehnologija, njihova primjena, razvoj i funkcionalnost u medicini. Za svaki navedeni postupak navedene su njihove pripadajuće prednosti i nedostaci. Istaknuti su najvažniji polimerni biomaterijali i navedeni su primjeri njihove primjene.
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Iva Vadas
Aditivna proizvodnja, zahvaljujući brojnim prednostima, sve više ulazi u mnoga područja znanosti. Područje medicine je, nakon područja proizvoda široke potrošnje (elektronika) i automobilske industrije, treće područje primjene aditivnih tehnologija. U radu je prikazana jedna od mogućih sistematizacija tehnologija aditivne proizvodnje i njihova primjena na polju medicine. Sistematizirani su i opisani najzastupljeniji materijali u medicini, s naglaskom na polimernim biomaterijalima....
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
Marin Plašćak
U ovom radu je opisano općenito o alatnim materijalima i alatima koji su proizvedeni posebnim postupcima, o njihovim svojstvima te primjerima primjene za određenu skupinu materijala. Prvim dijelom prikazana su tri postupka lijevanja alata, razlike u tim postupcima, različita mehanička svojstva i mogućnosti primjene. U drugom dijelu rada priča se temelji na postupku sinteriranja, alatima koji su dobiveni tim postupkom, njihovim mogućnostima te na opisivanju sinteriranih tvrdih metala i...
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
Filip Knežević
U radu je analizirana atestno-tehnička i tehnološka dokumentacija pri izradi čelične konstrukcije mosta u odabranom poduzeću. Uz prikaz organizacijske sheme, navedene su i objašnjene aktivnosti svih odjela unutar poduzeća i proizvodni kapaciteti. Atestno-tehniĉka dokumentacija je završna dokumentacija koja se dostavlja kupcu i sluţi kao dokaz kvalitete izvedenih radova. Sastoji se od općeg i specifičnog dijela. U procesu izrade završne i tehnološke dokumentacije sudjeluje velik...

Pages