Pages

3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
3D PRINT PRILAGOĐENE DJEČJE ORTOZE
Ana-Marija Bodlović
U diplomskom radu je prikazana izrada prilagođene dječje ortoze tehnologijom 3D printanja. Tehnologija 3D printanja omogućava izradu predmeta različitih oblika, manje mase i potrebne čvrstoće te je s tom svrhom odabrana kao prikladna tehnologija za izradu ortoze. U dogovoru s liječnicima specijalistima odabran je prikladan kandidat. Komponente dječje ortoze su modelirane i prilagođene na osnovi snimki kandidata dobivenih 3D skeniranjem. Objašnjen je postupak 3D skeniranja pomoću...
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
3D SKEN I 3D PRINT MODELA LJUDSKE GLAVE
Antonio Jularić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak 3D skeniranja ljudske glave skenerom Artec Eva, te izrada fizičkog modela ljudske glave na 3D printeru Mcor Iris. Nakon uvoda u kojem je opisana 3D tehnologija printa i skena, u drugom poglavlju predstavljeni su alati koji se koriste pri izradi modela. Izrada digitalnog 3D modela glave u softveru Artec Studio 9 prikazana je u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju opisana je priprema za ispis u softveru SliceIT, te proces izrade modela glave na...
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
ADHEZIJSKA OTPORNOST TROŠENJU TOPLINSKO-KEMIJSKI OBRAĐENIH CrMn ČELIKA
Tomislav Karlović
U završnom radu analiziran je utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju visoko-temperaturno karbonitriranih MnCr čelika. Kao reprezentantni primjer odabran je uzorak izrađen visoko-temperaturnim karbonitriranjem čelika 20MnCr5 (Č4321) i kontra tijelo izrađeno od poboljšanog čelika 42CrMo4 (Č4732). Tribologija je znanstveno-stručna disciplina koja se bavi pojavama i procesima na površinama koje su u međusobnom djelovanju, direktnom ili indirektnom kontaktu...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
Vladimir Trifunović
U radu je prikazan povijesni razvoj aditivne tehnologije. Ovi postupci na tržištu su dostupni od osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tijekom godina tvrtke su razvijale različite postupke aditivne tehnologije, te odgovarajuće materijale. U sljedećem poglavlju su prikazani neki od najvažnijih postupaka aditivne tehnologije. Detaljno su opisani principi rada, prednosti i nedostatci postupaka. Uz svaki od postupaka, opisani su različiti polimerni materijali. Na tržištu imamo širok...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Kristina Pavlović
U radu je prikazana podjela postupaka aditivnih tehnologija, njihova primjena, razvoj i funkcionalnost u medicini. Za svaki navedeni postupak navedene su njihove pripadajuće prednosti i nedostaci. Istaknuti su najvažniji polimerni biomaterijali i navedeni su primjeri njihove primjene.
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Iva Vadas
Aditivna proizvodnja, zahvaljujući brojnim prednostima, sve više ulazi u mnoga područja znanosti. Područje medicine je, nakon područja proizvoda široke potrošnje (elektronika) i automobilske industrije, treće područje primjene aditivnih tehnologija. U radu je prikazana jedna od mogućih sistematizacija tehnologija aditivne proizvodnje i njihova primjena na polju medicine. Sistematizirani su i opisani najzastupljeniji materijali u medicini, s naglaskom na polimernim biomaterijalima....
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
Marin Plašćak
U ovom radu je opisano općenito o alatnim materijalima i alatima koji su proizvedeni posebnim postupcima, o njihovim svojstvima te primjerima primjene za određenu skupinu materijala. Prvim dijelom prikazana su tri postupka lijevanja alata, razlike u tim postupcima, različita mehanička svojstva i mogućnosti primjene. U drugom dijelu rada priča se temelji na postupku sinteriranja, alatima koji su dobiveni tim postupkom, njihovim mogućnostima te na opisivanju sinteriranih tvrdih metala i...
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
Stjepan Dautović
Temeljni je zadatak ovog diplomskog rada bio analizirati djelovanje potresa na tlačne dijelove konstrukcije vodocijevnog parnog kotla. Početni dio rada daje uvod u funkciju i karakteristike termoenergetskog postrojenja te ulogu parnog kotla u njemu. Također daje objašnjenje tlačnih dijelova te što definira vodocijevni kotao. Osim termoenergetskog postrojenja objašnjeno je potresno djelovanje kao i projektiranje konstrukcija u potresnim područjima prema Eurokodu 8 (EN 1998). Nakon...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI  CIJEVNIH VODOVA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CIJEVNIH VODOVA
Ivan Mežnarić
U ovome radu napravljena je shema kućnog cijevnog voda, te za isti proračun sa proizvoljnim podacima. Metoda kojom se radi proračun vodovoda temelji se na principima hidraulike, odnosno tečenje u cijevima pod tlakom. Ovakav način proračuna za kućnu vodovodnu mrežu se rijetko upotrebljava, te se koristi pojednostavljeni proračun, temeljen na količini izljevnih jedinica. Pomoću programa AutoCAD od Autodeska, nacrtana je vodoopskrba cijevnih vodova za toplu i hladnu vodu.
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI AUTOMATSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI AUTOMATSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Marijan Tadić
U radu je analizirana konstrukcijska i funkcionalna značajka automatskog prijenosnika snage i gibanja. Rad je u cijelosti usmjeren na automatske prijenosnike u automobilima te su razrađena tri tipa mjenjača: hidraulički automatski mjenjač, sekvencijalni automatski mjenjač i kontinuirano varijabilni mjenjač (CVT). Kroz cijeli rad će se razraditi povijest, konstrukcijske i funkcionalne značajke te opis i način rada. Opisan je rad i funkcija nekih od najvažnijih dijelova koji čine...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CNC GLODALICE
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CNC GLODALICE
Đani Čvangić
U ovom radu prezentiran je postupak projektiranja, izrade 3D modela, tehničke dokumentacije kao i same izrade 3 osne CNC glodalice, stroja za hobi upotrebu. Na temelju izrađenog 3D modela provedeno je testiranje radnih karakteristika glodalice . 3D model CNC glodalice izrađen je u programu CATIA. Potreba za izradu navedenog stroja, javila se kod izrade tamburaških instrumenata, kao potreba za graviranjem slova i malih ikona. Smatram da je stroj vrlo upotrebljiv i koristan. Konstrukcija...
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
Marko Prpić
U diplomskom radu obrađena je tema analiza korozijske zaštite opreme u procesnoj industriji. U radu je analizirana tehnologičnost izbora zaštite nadzemnog spremnika. Teorijski dio diplomskog rada opisuje koroziju i metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti strojarske opreme. Posebna pažnja usmjerena je na usporedbu korištenja opreme zaštićene emajliranjem i organskim zaštitnim premazom bojom. Eksperimentalni dio je dao analizu isplativost izrade i korozijske...

Pages